พระอธิการห่อ อหึสโก
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุภูขวาง
รายละเอียด


พระอธิการหวัน สุจิตฺโต
อดีตเจ้าอาวาสวัดหล่าย
รายละเอียด


พระอธิการตั๋น ธมฺมธโร
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองแหวน
รายละเอียด


พระอธิการศรีชัย ญาณวโร
อดีตเจ้าอาวาสวัดศาลาหม้อ
รายละเอียด


พระอธิการน้อย วณฺณวฑฺฒโก
อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาพระ
รายละเอียด


เจ้าอธิการเพชร
อดีตเจ้าคณะตำบลนางบวช
อดีตเจ้าอาวาสวัดวังสำเภาล่ม
รายละเอียด


เจ้าอธิการอุย
อดีตเจ้าคณะตำบลนางบวช
อดีตเจ้าอาวาสวัดวังสำเภาล่ม
รายละเอียด


หลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต
อดีตเจ้าอาวาสวัดถ้ำกลองเพล
รายละเอียด


พระอธิการพิสิษฐ์ ฐิตสีโล
อดีตเจ้าอาวาสวัดกลางบางปะกง
รายละเอียด


พระอธิการบัวลา โสภณธมฺโม
อดีตเจ้าอาวาสวัดคิรีบรรพต
รายละเอียด


พระอธิการสน ปณฺฑิโต
อดีตเจ้าอาวาสวัดอรัญญิกาวาส
รายละเอียด


พระอธิการมี
อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านโพธิ์
รายละเอียด


พระอธิการห้อย โอหิตภาโร
อดีตเจ้าอาวาสวัดบางน้อย
รายละเอียด


หลวงปู่พูน เกสโร
อดีตเจ้าอาวาสวัดใหม่ปิ่นเกลียว
รายละเอียด


พระอธิการประสาท ปสาธิโก
อดีตเจ้าอาวาสวัดนาอิซาง
รายละเอียด


พระอธิการอนุวัฒน์ วิสุทฺโธ
อดีตเจ้าอาวาสวัดหาดสองแคว
รายละเอียด


พระอธิการไกรสุวรรณ จนฺทโก
อดีตเจ้าอาวาสวัดใหม่สามัคคีธรรม
รายละเอียด


พระอธิการอุดม ธมฺมทตฺโต
อดีตเจ้าอาวาสวัดปิตยาราม
รายละเอียด


พระอธิการอุทัย อิสฺสรธมฺโม
อดีตเจ้าอาวาสวัดประชาโฆสิตาราม
รายละเอียด


พระอธิการไชโย เขมิโย
อดีตเจ้าอาวาสวัดสามแยกพัฒนา
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook