พระครูเพชร วฑฺฒโน - พระสังฆาธิการ

พระครูเพชร วฑฺฒโน


 
เกิด ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๒๐
อายุ ๙๑ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๔๓
พรรษา ๖๘
มรณภาพ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๑
วัด วัดศรีเวียง
ท้องที่ สุราษฎร์ธานี
สังกัด มหานิกาย

สถานะเดิม


     พระครูเพชร วฑฺฒโน เกิดเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๒๐ ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๘ ปีฉลู ณ บ้านเหมือง เมืองไชยา ปัจจุบันอยู่ในเขตหมู่ ๒ ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่ออายุได้ ๒๓ ปี พ.ศ. ๒๔๔๓ อุปปสมบท ณ วัดพระบรมธาตุไชยาฯ โดยมี พระครูโสภณเจตสิการาม (คง วิมโล) วัดโพธาราม เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการกลับ วัดท่าม่วง เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และ พระอธิการเจิม วัดพระบรมธาตุไชยาฯ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้ฉายาทางธรรมว่า “วฑฺฒโน” ซึ่งมีความหมายว่า ผู้มีความเจริญในทางธรรม

     หลังจากอุปสมบทแล้ว ท่านได้ศึกษาทางพระศาสนา กับ พระชยาภิวัฒน์สุภัทรสังฆปาโมกข์ (หนู ติสฺโส) วัดสมุหนิมิต สมัยที่ดำรงราชทินนามที่ พระครูรัตนมุนีศรีสังฆราชาลังกาแก้ว ณ สำนักเรียนวัดพระบรมธาตุไชยาฯ และก็ได้ศึกษาจากพระอธิการเจิมอีกด้วย ตลอดเวลาที่จำพรรษาอยู่ที่วัดพระบรมธาตุไชยาฯ ๑๙ พรรษา หลวงพ่อเพชร มีความอุตสาหะและเคร่งครัดในการปฏิบัติศาสนกิจอย่างจริงจัง จะเข้าวิปัสสนากรรมฐานในพระวิหารหลวงเสมอ ท่านเคร่งครัดในการปฏิบัติพระธรรมวินัยเป็นอย่างยิ่ง ทุกวันพระ ๘ ค่ำท่านจะจะเทศนาสั่งสอนชาวบ้านเป็นประจำ ท่านดำรงอยู่ในสมณะธรรมอย่างเคร่งครัด นอกจากท่านจะมีครูดีแล้ว ท่านก็ปฏิบัติตนตามธรรมวินัยเป็นอย่างดี เหมาะกับเพศบรรพชิตที่ควรกับการกราบไหว้บูชา

     ต่อมา พ.ศ. ๒๔๖๒ ท่านได้ย้ายจากวัดพระบรมธาตุไชยาฯ ไปเป็นเจ้าอาวาสวัดศรีเวียง(หนองอูม) พำนักอยู่ที่วัดนี้รวม ๔๙ พรรษา จวบจนมรณภาพ ในระหว่างที่ท่านดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดหนองอูมอยู่นั้น ท่านได้หาเวลาปลีกวิเสกออกจาริกธุดงค์ไปในสถานที่ต่างๆ โดยเพื่อนสหธรรมิกที่ร่วมธุดงค์ด้วยคือ หลวงพ่อเพชร เกสโร วัดวชิราราม(ดอนพต) ซึ่งมีพรรษาใกล้เคียงกัน และยังมีอายุเท่ากันอีกด้วย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๖๒  เป็น เจ้าอาวาสวัดศรีเวียง

มรณกาล


     พระครูเพชร วฑฺฒโน มรณภาพ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ ตรงกับวันอังคาร แรม ๙ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีวอก ท่านด้วยโรคชรา สิริอายุ ๙๑ ปี พรรษา ๖๘ สรีระสังขารทาานมิได้ทำการฌาปณกิจ ได้ทำการบรรจุไว้ใต้ฐานรูปเหมือนของท่านภายในมณฑป ซึ่งได้ทำการบรรจุเมื่อ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๒

     ในวันที่ท่านมรณภาพ ชาวบ้านได้เอาผ้าจีวรของท่านไว้เป็นที่ระลึก บางคนเอาขมิ้นทาฝ่ามือ ฝ่าเท้าของท่าน แล้วเอาผ้าขาวประทับเพื่อเอารอยฝ่ามือฝ่าเท้านั้นไว้บูชากราบไหว้ โดยทำติดต่อกันจนต้องเข้าคิวอย่างเนืองแน่น แสดงถึงพลังความศรัทธาเลื่อมใสในตัวท่านอย่างแท้จริง

     เหตุการณ์มหัศจรรย์อีกเรื่องหนึ่ง คือ ก่อนจะบรรจุสังขารของท่านลงหีบศพ นายแพทย์จะฉีดฟอร์มาลินเพื่อรักษาศพ ปรากฏว่าเข็มฉีดยาไม่ระคายผิวของท่านเลย ทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างตกตะลึงไปตามๆ กัน ลูกศิษย์ต้องจุดธูปเทียนทำพิธีกล่าวขอขมาโทษและขออนุญาต ทำให้การฉีดยาสำเร็จโดยสะดวก

     วันบรรจุศพตรงกับวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๒ ในวันนั้น “ท่านพุทธทาสภิกขุ” เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุราชวรวิหาร และสวนโมกขพลาราม ได้มาเทศนายกย่องบูชาหลวงพ่อเพชรว่าเป็นอาจารย์ของท่าน เป็นตัวอย่างการเป็นอาจารย์ของทุกๆ คน ท่านพุทธทาสได้ให้ความเคารพนับถือหลวงพ่อเพชรมาก

     นอกจากหลวงพ่อเพชร วัดศรีเวียง แล้วที่ อำเภอไชยา ยังมี หลวงพ่อเพชร วัดวชิราราม (ดอนพต) อีกท่านหนึ่ง ซึ่งท่านทั้งสองมีอายุและพรรษาใกล้เคียงกันมาก และเป็นเจ้าอาวาสวัดใกล้เคียงกันด้วย ถือเป็นพระมหาเถระผู้อาวุโสที่ชาว อำเภอไชยา ให้ความเคารพนับถือมาก

วัตถุมงคลของหลวงพ่อเพชร วัดศรีเวียง


     ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๙๒ คือ สร้างเหรียญหลวงพ่อเพชร รุ่นแรก โดยนายแช่ม ไวทยินทร์ เป็นผู้ดำเนินการ จัดทำร่วมกับนายจำรูญ คงสนอง จำนวนสร้างประมาณไม่เกิน ๓๐๐ เหรียญ เป็นเหรียญเนื้อเงินแท้ และเงินผสม พิมพ์เหรียญรูปไข่ *(พ.ศ.๒๔๙๒ พ่อท่านเพชร มีอายุ ๗๒ ปี = ๖ รอบ)

     ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๔๙๗ สร้างเหรียญรุ่น ๒ เป็นเนื้อทองแดง พิมพ์วงรีเรียวยาวคล้ายใบขี้เหล็ก โดยสร้างพร้อมกับเหรียญหลวงพ่อเพชร วัดดอนพตรุ่นแรก จำนวนสร้างไม่ได้แจ้งไว้ หลังจากนั้นมีการสร้างเหรียญอีกหลายรุ่นด้วยกัน ล้วนได้รับความศรัทธาเลื่อมใสจากศิษยานุศิษย์และชาวบ้านมาก รุ่นนี้มี ๒ บล็อค กล่าวคือ ไม่มีกลาก(สร้างก่อน) มีกลาก(สร้างทีหลัง) แต่ทันท่านอธิษฐานจิตทั้ง ๒ พิมพ์

     ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๐๖ สร้างเหรียญรุ่น ๓ เป็นเนื้อเงินผสม(อัลปาก้า) เหรียญพิมพ์กลม ออกที่ระลึกในการสร้างรูปเหมือนหลวงพ่อเพชร จำนวนการสร้างไม่แน่นอน

     ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๑๒ สร้างเหรียญรุ่น ๔ เป็นเหรียญเนื้อเงินผสม(อัลปาก้า) เหรียญพิมพ์กลม คล้ายกับเหรียญรุ่น ๓ ออกเป็นที่ระลึกในการบรรจุสรีระสังขาร ไม่ทราบจำนวนการสร้าง

     ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลักษณะเป็นเหรียญล้อพิมพ์เหรียญรุ่นแรก และมีวัตถุมงคลอื่นๆ แต่ไม่เหมือนทั้งหมด เนื้อทองแดง และเนื้ออัลปาก้ามีกะไหล่สีเงิน และยังมีการสร้างเรื่อยๆตามวาระโอกาสสำคัญ ในปีถัดมาจนถึงปัจจุบัน

พระยาพ่อท่านเพชร


     นอกจากนี้ วัตถุมงคลที่เป็นที่นิยม และกล่าวขานถึงมากที่สุดคือ พระว่านยา ของพ่อท่านเพชร ยกย่องกันว่า ใครมีว่านยาพ่อท่านเพชร ก็เหมือนมียาทิพย์ติดตัว จากหนังสือประวัติความเป็นมาของวัดศรีเวียง(หนองอูม)ได้บันทึกและเล่าเกี่ยวกับการสร้างพระเครื่องของหลวงพ่อเพชรว่า... เมื่อพ่อท่านเพชร วัดศรีเวียง(วัดหนองอูม) กับพ่อท่านเพชร วัดวชิราราม(วัดดอนพต) ทั้งสองท่านได้สมาธิเจริญวิปัสสนากัมมัฎฐานจนสำเร็จขั้นแรกคือ กายานุปัสสนากัมมัฎฐานแล้วทั้งสองได้คิดค้นตำราร่วมกันโดยทำ "พระยา" "ลูกยา" แจกลูกศิษย์ญาติโยม พระยาลูกยา(ผู้เขียน)เข้าใจว่าทำตอนที่ท่านทั้งสองกลับจากพม่า ทั้งนี้เป็นเพราะพ่อท่านเพชรวัดหนองอูมได้บอกกับ(ผู้เขียน)ว่า การทำพระยาลูกยานั้นเครื่องยาสิ่งหนึ่งหาได้ยากมาก คนมีบุญจึงจะได้ (ผู้เขียน)ได้กราบถามท่านว่า สิ่งนั้นคืออะไรพ่อท่านเพชรวัดหนองอูมได้ตอบว่า "รุ่นเภา" ผู้เขียนก็กราบเรียนถามท่านอีกว่า เป็นไม้ชนิดใด ท่านตอบและอธิบายให้(ผู้เขียน)ฟังว่า รุ่นเภา คือไม้สดๆ ตัดมาตอกเป็นเภาหุงข้าว ตอนที่คนเดินป่าได้ตัดไม้มาทำเภาหุงข้าวแล้วทิ้งไว้ ต่อมาไม้ที่ตอกเป็นเภาสามอันนั้นแตกรุ่นขึ้นมา อันนี้แหละเรียกว่า "รุ่นเภา" ท่านได้รุ่นเภาตอนกลับมาจากพม่า และท่านทั้งสองก็ลงมือบดยา ยานี้มีชื่อว่า "กำแพงทะลาย" กับ "พิชัยบาดาล" ยาทั้งสองนี้เนื้อว่านจะแตกต่างกัน เมื่อเสร็จแล้วสององค์ก็แบ่งยากันไปทำเป็นพระลูกยา พ่อท่านเพชรวัดหนองอูมทำเป็นสามเหลี่ยมง่ายๆ กับทำยากลม พ่อท่านเพชรวัดดอนพตท่านมีฝีมือท่านทำเป็นพระสมเด็จบ้าง ทำเป็นลักษณะนางพญาบ้าง ทำเป็นขุนแผนบ้าง แต่เนื้อว่านเป็นเนื้อเดียวกันทั้งสองพ่อท่าน

     ว่านยาที่ว่านี้ใครมีขอให้ใช้ให้ถูก เพราะพระว่านยามี สรรพคุณมหาศาล พิษต่างๆ ฝนแล้วทาอาการจะหายไปแล ภูตผีไม่เข้าใกล้ สัตว์ร้ายจะหนี งูไม่อ้าปาก อีกทั้งเป็นเครื่องรางของขลังขั้นสุด เพราะเป็นเครื่องรางที่ได้รับการปลุกเสกอธิษฐานจิตของหลวงพ่อเพชรทั้งคู่ ท่านผู้ใดมีไว้เท่ากับมียาทิพย์

     พระยาพ่อท่านเพชร คือ พระว่านยา ที่ผ่านกรรมวิธีจัดสร้างและอธิษฐานจิตปลุกเสก โดยภิกษุนาม “เพชร” ๒ เพชร แห่งเมืองไชยา


ผู้แนะนำข้อมูล


เกรียงศักดิ์ เมฆสุข

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook