วัดโสมนัส ราชวรวิหาร แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร | พระสังฆาธิการ

วัดโสมนัส ราชวรวิหาร


      วัดโสมนัส ราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

สถานะวัด
ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๖
รับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๖


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส


-   สมเด็จพระวันรัต (จับ ฐิตธมฺโม ป.ธ.๙)   ๒๔๘๙   รักษาการเจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร
  สมเด็จพระวันรัตน์ (ทับ พุทฺธสิริ ป.ธ.๙)   ๒๓๙๙  -  ๒๔๓๔   เจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร
  พระราชพงษ์ปฏิพัทธ์ (ม.ร.ว.ล้น ญาณวโร ป.ธ.๕)   ๒๔๓๔  -  ๒๔๔๕   เจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร
  สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ยัง เขมาภิรโต ป.ธ.๘)   ๒๔๔๕   เจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร
  พระพุทธวิริยากร (จันทร์ จนฺทกนฺโต)   ๒๔๗๔  -  ๒๔๘๑   เจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร
-   พระสิริปัญญามุนี (เยี่ยม ตทุตฺตสิริ)   ๒๔๘๑   รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร
  พระสิริปัญญามุนี (เยี่ยม ตทุตฺตสิริ)   ๒๔๘๓   เจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร
  สมเด็จพระวันรัต (จับ ฐิตธมฺโม ป.ธ.๙)   ๒๔๙๑  -  ๒๕๓๙   เจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร
  สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (พิจิตร ฐิตวณฺโณ ป.ธ.๙ ,ดร.)   ๒๕๓๙   เจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook