สมเด็จพระวันรัต (จับ ฐิตธมฺโม ป.ธ.๙) - พระสังฆาธิการ

สมเด็จพระวันรัต (จับ ฐิตธมฺโม ป.ธ.๙)


 
เกิด ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๔๙
อายุ ๘๙ ปี
อุปสมบท ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๙
พรรษา ๗๐
มรณภาพ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๙
วัด วัดโสมนัส ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     สมเด็จพระวันรัต มีนามเดิมว่า จับ สุนทรมาศ เกิดเมื่อวันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๔๙ เป็นบุตรคนที่สามของนายผุดและนางร่ม ภูมิลำเนาอยู่ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เมื่อโตขึ้นได้เข้าศึกษาที่โรงเรียนประชาบาลวัดตะเครียะ (ปัจจุบันคือโรงเรียนเกษตรชลธี) จนจบชั้นประถมศึกษา


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๖ (ขณะอายุได้ ๑๗ ปี) ณ วัดตะเครียะ โดยมี พระครูธรรมจักการาม (เทพ ฐิตญาโณ) เจ้าอาวาสวัดประดู่หอม เจ้าคณะจังหวัดพัทลุงในขณะนั้น เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันพุธที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๙ ณ วัดศาลาหลวงล่าง โดยมี พระราชเมธี (จู อิสฺสรญาโณ) เจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส เจ้าคณะจังหวัดสงขลาในขณะนั้น เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูวิจารณ์ศีลคุณ (แดง ปุปฺผโก) เจ้าอาวาสวัดตะเครียะ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ได้ฉายาว่า ฐิตธมฺโม


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๖๗ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี
พ.ศ. ๒๔๖๘ สอบได้ นักธรรมชั้นโท
พ.ศ. ๒๔๗๓ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๗๔ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๔๗๔ สอบได้ เปรียญธรรม ๕ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๘๕ สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๘๙  เป็น รักษาการเจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร
พ.ศ. ๒๔๙๑ - ๒๕๓๙  เป็น เจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๐๗ - ๒๕๓๙  เป็น เจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๑๒  เป็น กรรมการมหาเถรสมาคม

มรณภาพ


     สมเด็จพระวันรัต มรณภาพด้วยโรคหัวใจล้มเหลว เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๙ เวลา ๐๖.๓๐ น. ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า สิริอายุได้ ๘๙ ปี ๓๖๒ วัน พรรษา ๗๐ ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ ศาลาสมเด็จ ๘๐ ปี วัดโสมนัสวิหาร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานโกศไม้สิบสองประกอบศพ และรับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเวลากลางคืน กำหนด ๗ คืน

สมณศักดิ์


๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระอมรมุนี
พ.ศ. ๒๔๙๔ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๔๙๖ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมวราลังการ วิสุทธิญาณนายก ตรีปิฎกธรรมประสาธน์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง ที่ พระธรรมปัญญาจารย์ ปริยัติญาณโสภณ วิมลศีลาจารวัตร พุทธปริษัทปสาทกร สุนทรธรรมวินยวาที ตรีปิฎกวิภูสิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็น สมเด็จพระราชาคณะ ที่ สมเด็จพระวันรัต ปริยัติพิพัฒนพงศ์ วิสุทธิสงฆปริณายก ตรีปิฎกโกศล วิมลคัมภีรญาณสุนทร ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัณยวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook