พระราชพงษ์ปฏิพัทธ์ (ม.ร.ว.ล้น ญาณวโร ป.ธ.๕) | พระสังฆาธิการ

พระราชพงษ์ปฏิพัทธ์ (ม.ร.ว.ล้น ญาณวโร ป.ธ.๕)


 
เกิด พ.ศ. ๒๓๘๔
อายุ ๖๒ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๐๔
พรรษา ๔๒
มรณภาพ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๔๕
วัด วัดโสมนัส ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย


VIEW : 1,148

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระราชพงษ์ปฏิพัทธ์ นามเดิมว่า หม่อมราชวงศ์ล้น (หรือโล้น) กล้วยไม้ เป็นบุตรหม่อมเจ้าเนตร ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๒ กรมหมื่นสุนทรบดี เกิดในรัชกาลที่ ๓ เมื่อวันพุธ เดือน ๑๑ ปีฉลู พ.ศ. ๒๓๘๔ ในสมัยเมื่อยังเยาว์ พระองค์เจ้าใย ซึ่งเป็นพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๒ ได้ทรงเลี้ยงท่านไว้ ในพระบรมมหาราชวัง จน ได้บรรพชาเป็นสามเณร


บรรพชา

     ครั้นถึงรัชกาลที่ ๔ ท่านได้บรรพชาเป็นสามเณร ที่วัดมหาธาตุ อยู่ในสำนัก พระพุทธโฆษาจารย์ (ฉิม) แล้วต่อมาก็ลาสิกขา ไปอยู่กับบิดา ท่านบรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุเท่าไร และบรรพชาอยู่กี่ปี ไม่ปรากฏ แต่คงจะบรรพชาอยู่ระยะหนึ่ง อย่างน้อยสามเดือน ตามธรรมเนียมของเจ้านายในสมัยนั้น


อุปสมบท

     ในปีระกา พุทธศักราช ๒๔๐๔ เมื่อท่านอายุครบอุปสมบท พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อุปสมบท ที่พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยมี สมเด็จพระวันรัต (ทับ พุทฺธสิริ) ในสมัยที่ดำรงสมณศักดิ์ เป็นพระพรหมมุนี เป็นพระอุปัชฌาย์ มีนามฉายาว่า "ญาณวโร"


การศึกษา

     เมื่อบวชแล้ว ก็ไปอยู่วัดโสมนัสวิหาร เล่าเรียนศึกษาพระปริยัติธรรม ในสำนักสำเด็จพระวันรัต (ทับ) ตลอดมา ครั้นถึงรัชกาลที่ ๕ ท่านได้เข้าแปลพระปริยัติธรรมครั้งแรก ที่พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ เมื่อปีชวด พ.ศ. ๒๔๑๙ ได้เป็นเปรียญ ๔ ประโยค ต่อมาเข้าแปลอีก เมื่อปีมะเมีย พ.ศ. ๒๔๒๕ สอบได้อีก ๑ ประโยค รวมเป็น ๕ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๓๔ - ๒๔๔๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๒๘ เป็น พระราชาคณะ ที่ หม่อมราชวงศ์พระราชพงษ์ปฏิพัทธ์
๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๒ เป็น พระราชาคณะผู้ใหญ่ เสมอตำแหน่งชั้นเทพพิเศษ ที่ พระราชพงษ์ปฏิพัทธ ธรรมานุวัตรวุฒินายก ตรีปิฎกปัญญา มหาคณฤศร บวรสังฆาราม คามวาสี

ที่มา


วัดโสมนัสราชวรวิหาร
ทำเนียบพระราชาคณะชาติภูมิกรุงเทพมหานคร


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook