วัดปทุมคงคา ราชวรวิหาร แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร | พระสังฆาธิการ

วัดปทุมคงคา ราชวรวิหาร


      วัดปทุมคงคา ราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

สถานะวัด
ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๕
รับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๕
จังหวัด : นครหลวงกรุงเทพธนบุรี เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔ - ๒๕๑๕


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส


  พระเทพปริยัติ (ดำ อาภารํสี ป.ธ.๔)   ๒๔๗๖   เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา
-   พระฐาปนกิจโกศล (คลี่ เขมาภิรโต)   ๒๕๑๕   รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร
  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (ศรี อโนมสิริ ป.ธ.๙)   ๒๓๙๔   เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา
  พระครูกัลยาณคุณ (กลิ้ง)     เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร
  พระครูธรรมสารโสภณ (โชติ)     เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร
  พระปรากรมมุนี (เปลี่ยน)   ๒๔๕๔   เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา
  พระปรากรมมุนี (จีบ อุคฺคเตโช ป.ธ.๓)     เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร
-   สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เสงี่ยม จนฺทสิริ ป.ธ.๖)   ๒๕๑๔   ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร
  สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สนิธ เขมจารี ป.ธ.๙)   ๒๕๑๓   เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร
  พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร ป.ธ.๗)   ๒๕๓๖   เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook