สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สนิธ เขมจารี ป.ธ.๙) - พระสังฆาธิการ

สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สนิธ เขมจารี ป.ธ.๙)


 
เกิด ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๓
อายุ ๘๑ ปี
อุปสมบท ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๔
พรรษา ๖๐
มรณภาพ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๔
วัด วัดปทุมคงคา ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     สมเด็จพระธีรญาณมุนี มีนามเดิมว่า สนิธ ทั่งจันทร์ เกิดเมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๓ ตรงกับวันแรม ๖ ค่ำ เดือน ๔ ปีจอ เวลา ๑๕:๑๕ น. ชาติภูมิอยู่บ้านเบิกไพร ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โยมบิดาชื่อผล ทั่งจันทร์ เป็นชาวเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง โยมมารดาชื่อหลวน นามสกุลเดิมผลาภิรมย์ เป็นชาวตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา

     ท่านได้ศึกษาที่โรงเรียนบุรคามบำรุง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา จนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในปี พ.ศ. ๒๔๖๐ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๖๗ โยมยายได้นำท่านมาฝากกับพระวิเชียรธรรมคุณาธาร (ยัง ปุญฺญวฑฺฒโน) ขณะยังเป็นมหาเปรียญ เพื่อให้ศึกษาพระปริยัติธรรมอยู่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๘ ตรงกับวันขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๘ ปีฉลู ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม โดยมี พระเทพมุนี (เผื่อน ติสฺสทตฺโต) เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันเสาร์ที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๔ ตรงกับวันแรม ๖ ค่ำ เดือน ๗ ปีมะแม ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม โดยมี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เข้ม ธมฺมสโร) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูพิศาลสรกิจ (ฟัก ปุญฺญสิริ) วัดทำเลไทย เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระธรรมปิฎก (เผื่อน ติสฺสทตฺโต) เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาทางธรรมว่า เขมจารี


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๖๙ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี สำนักเรียนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
พ.ศ. ๒๔๗๐ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค สำนักเรียนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
พ.ศ. ๒๔๗๑ สอบได้ นักธรรมชั้นโท สำนักเรียนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
พ.ศ. ๒๔๗๑ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค สำนักเรียนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
พ.ศ. ๒๔๗๒ สอบได้ เปรียญธรรม ๕ ประโยค สำนักเรียนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
พ.ศ. ๒๔๗๓ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
พ.ศ. ๒๔๗๔ สอบได้ เปรียญธรรม ๖ ประโยค สำนักเรียนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
พ.ศ. ๒๔๗๖ สอบได้ เปรียญธรรม ๗ ประโยค สำนักเรียนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
พ.ศ. ๒๔๘๐ สอบได้ เปรียญธรรม ๘ ประโยค สำนักเรียนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
พ.ศ. ๒๔๙๑ สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค สำนักเรียนวัดเพชรสมุทร

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๗๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดบ้านโป่ง
พ.ศ. ๒๔๗๔  เป็น เจ้าคณะอำเภอบ้านโป่ง
พ.ศ. ๒๔๙๑  เป็น เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
พ.ศ. ๒๕๐๐  เป็น เจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๑๓  เป็น เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร
 เจ้าคณะภาค ๑
 เจ้าคณะภาค ๑๕
 กรรมการมหาเถรสมาคม

มรณกาล


     สมเด็จพระธีรญาณมุนี มรณภาพเมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ สิริอายุได้ ๘๑ ปี ๒๑๗ วัน พรรษา ๖๐ ได้รับพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ณ เมรุหลวง หน้าพลับพลาอิศริภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส

สมณศักดิ์


๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๑ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระกวีวงศ์
พ.ศ. ๒๔๙๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพเวที ตรีปิฎกคุณ สุนทรธรรมภูษิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมปิฎก อดุลยญาณนายก กถิกสุนทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง ที่ พระธรรมวโรดม บรมญาณอดุล สุนทรนายก ตรีปิฎกคุณาลังการวิภูสิต บริหารกิจสาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็น สมเด็จพระราชาคณะ ที่ สมเด็จพระธีรญาณมุนี ตรีปิฎกคุณาลังการ วิจิตรปฏิภาณธรรมปรีชา ศีลขันธสมาจารวัตรสุนทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัญวาสี

ที่มา


ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคตะวันตก
wikipedia.org
ภิเดช อัชนกุล. ทำเนียบพระราชาคณะ จังหวัดราชบุรี. กรุงเทพมหานคร : ยอดสิงห์การพิมพ์. หน้า ๒๒-๒๓

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook