วัดโนนป่าเลา ตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี | พระสังฆาธิการ

วัดโนนป่าเลา


      วัดโนนป่าเลา เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๖ ตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

สถานะวัด
ตั้งวัด เมื่อ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส

     

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook