วัดเอี่ยมวรนุช แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | พระสังฆาธิการ

วัดเอี่ยมวรนุช


      วัดเอี่ยมวรนุช เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

สถานะวัด
ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๗
รับวิสุงคามสีมา เมื่อ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๐


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส


  พระครูศรีสุตาภรณ์ (คำนึง ป.ธ.๖)     เจ้าอาวาสวัดเอี่ยมวรนุช

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook