วัดเศวตฉัตร วรวิหาร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร | พระสังฆาธิการ

วัดเศวตฉัตร วรวิหาร


      วัดเศวตฉัตร วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

สถานะวัด
สถานะ
ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๓๕๙
รับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๐


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส


  พระธรรมญาณมุนี (บุญนาค ชินวํโส ป.ธ.๙)     เจ้าอาวาสวัดเศวตฉัตรวรวิหาร
  พระราชวิจิตรการ (ภักดิ์ อตฺถกาโม ป.ธ.๘)    -  ๒๕๕๘   เจ้าอาวาสวัดเศวตฉัตรวรวิหาร
  พระราชพิพัฒนโกศล (ประสิทธิ์ ปริยตฺติธารี ป.ธ.๗)   ๒๕๕๘   เจ้าอาวาสวัดเศวตฉัตรวรวิหาร [1]

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook