วัดศรีกุเรชา แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร | พระสังฆาธิการ

วัดศรีกุเรชา


      วัดศรีกุเรชา เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๑ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

สถานะวัด
ตั้งวัด เมื่อ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑
รับวิสุงคามสีมา เมื่อ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส


  พระครูพิศิษฏ์วรคุณ (ประสิทธิ์)     เจ้าอาวาสวัดศรีกุเรชา

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook