วัดลุ่มเจริญศรัทธา แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร | พระสังฆาธิการ

วัดลุ่มเจริญศรัทธา


      วัดลุ่มเจริญศรัทธา เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

สถานะวัด
ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๕
รับวิสุงคามสีมา เมื่อ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๙


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส


  พระครูปราโมทย์ธรรมโสภณ     เจ้าอาวาสวัดลุ่มเจริญศรัทธา
  พระอธิการเลี่ยม กิตฺติเมธี     เจ้าอาวาสวัดลุ่มเจริญศรัทธา

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook