วัดตะกล่ำ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร | พระสังฆาธิการ

วัดตะกล่ำ


      วัดตะกล่ำ เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๓ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

สถานะวัด
ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๕
รับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๐


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส

  พระครูญาณวิรัช (มานพ สญาโณ)     เจ้าอาวาสวัดตะกล่ำ
  พระครูปลัด สิทธิศักดิ์ ฐิตสกฺโข     เจ้าอาวาสวัดตะกลำ

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

 

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook