วัดกาญจนสิงหาสน์ วรวิหาร แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร | พระสังฆาธิการ

วัดกาญจนสิงหาสน์ วรวิหาร


      วัดกาญจนสิงหาสน์ วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

สถานะวัด
ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๓๐๐
รับวิสุงคามสีมา เมื่อ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส


  พระราชสุทธิญาณ (เฉลียว อุปลวณฺโณ ป.ธ.๖)     เจ้าอาวาสวัดกาญจนสิงหาสน์วรวิหาร
  พระนิโรธรักขิต (อ่อน จนฺทสโร)   ๒๔๗๘   เจ้าอาวาสวัดกาญจนสิงหาสน์

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook