วัดใน | พระสังฆาธิการ
จังหวัด
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศสังกัด มหานิกาย

รายละเอียด


วัดพระธรรมกายโตเกียว
สังกัด มหานิกาย
ประเทศญี่ปุ่น
รายละเอียด


วัดพระธรรมกายนอร์เวย์
สังกัด มหานิกาย
ประเทศนอร์เวย์
รายละเอียด


วัดไทยการ์เดอร์โมน
สังกัด มหานิกาย
ประเทศนอร์เวย์
รายละเอียด


วัดปากน้ำนิวซีแลนด์
สังกัด มหานิกาย
ประเทศนิวซีแลนด์
รายละเอียด


วัดพระธรรมกายนครโอ๊คแลนด์
สังกัด มหานิกาย
ประเทศนิวซีแลนด์
รายละเอียด


วัดวิสุทธิประดิษฐาราม
สังกัด มหานิกาย
ประเทศมาเลเซีย
รายละเอียด


วัดแจ้งพุทธวาส
สังกัด มหานิกาย
ประเทศมาเลเซีย
รายละเอียด


วัดพุทธวิหารเอชาลองส์
สังกัด มหานิกาย
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
รายละเอียด


วัดศรีนครินทรวราราม
สังกัด มหานิกาย
ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
รายละเอียด


วัดธรรมสาทิส
สังกัด มหานิกาย
ประเทศสิงคโปร์
รายละเอียด


วัดพระธรรมกายนครซิดนีย์
สังกัด มหานิกาย
ประเทศออสเตรเลีย
รายละเอียด


วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์
สังกัด มหานิกาย
ประเทศอินเดีย
รายละเอียด


วัดพุทธารามเกาหลี
สังกัด มหานิกาย
ประเทศเกาหลีใต้
รายละเอียด


วัดพุทธรังษี โซล
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ประเทศเกาหลีใต้
รายละเอียด


วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก
สังกัด มหานิกาย
ประเทศเดนมาร์ก
รายละเอียด


วัดอภิสุญญตาราม
สังกัด มหานิกาย
ประเทศเวียดนาม
รายละเอียด


วัดดำรงรัตนาราม
สังกัด มหานิกาย
มาเลเซีย
รายละเอียด


วัดสังฆาราม
สังกัด มหานิกาย
มาเลเซีย
รายละเอียด


วัดสันติวนาราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
มาเลเซีย
รายละเอียด


วัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหาร
สังกัด มหานิกาย
ราชอาณาจักรเดนมาร์ก
รายละเอียด


วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์
สังกัด มหานิกาย
ราชอาณาจักรเบลเยียม
รายละเอียด


วัดไทยลุมพินี
สังกัด มหานิกาย
สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล
รายละเอียด


วัดพระธรรมกายชวาร์ซัลด์
สังกัด มหานิกาย
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
รายละเอียด


วัดพระธรรมกายบาวาเรีย
สังกัด มหานิกาย
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
รายละเอียด


วัดพุทธวิปัสสนา
สังกัด มหานิกาย
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
รายละเอียด


วัดพุทธวิหาร
สังกัด มหานิกาย
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
รายละเอียด


วัดพุทธาราม เบอร์ลิน
สังกัด มหานิกาย
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
รายละเอียด


วัดไทยมิวนิค
สังกัด มหานิกาย
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
รายละเอียด


วัดป่าอนาลโย
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
รายละเอียด


วัดพระธาตุสายเมือง
สังกัด มหานิกาย
สหภาพพม่า
รายละเอียด


วัดชัยมงคลวราราม
สังกัด มหานิกาย
สหรัฐอเมริกา
รายละเอียด


วัดธัมมาราม
สังกัด มหานิกาย
สหรัฐอเมริกา
รายละเอียด


วัดนครธรรม
สังกัด มหานิกาย
สหรัฐอเมริกา
รายละเอียด


วัดนวมินทรราชูทิศ
สังกัด มหานิกาย
สหรัฐอเมริกา
รายละเอียด


วัดป่าธรรมรัตน์
สังกัด มหานิกาย
สหรัฐอเมริกา
รายละเอียด


วัดป่าสามัคคี
สังกัด มหานิกาย
สหรัฐอเมริกา
รายละเอียด


วัดพรหมคุณาราม
สังกัด มหานิกาย
สหรัฐอเมริกา
รายละเอียด


วัดพระธรรมกาย ดี.ซี.
สังกัด มหานิกาย
สหรัฐอเมริกา
รายละเอียด


วัดพระธรรมกายจอร์เจีย
สังกัด มหานิกาย
สหรัฐอเมริกา
รายละเอียด


วัดพระธรรมกายซีแอตเติล
สังกัด มหานิกาย
สหรัฐอเมริกา
รายละเอียด


วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี
สังกัด มหานิกาย
สหรัฐอเมริกา
รายละเอียด


วัดพระธรรมกายออเรกอน
สังกัด มหานิกาย
สหรัฐอเมริกา
รายละเอียด


วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย
สังกัด มหานิกาย
สหรัฐอเมริกา
รายละเอียด


วัดพุทธธัมโม
สังกัด มหานิกาย
สหรัฐอเมริกา
รายละเอียด


วัดพุทธวราราม
สังกัด มหานิกาย
สหรัฐอเมริกา
รายละเอียด


วัดพุทธาวาส
สังกัด มหานิกาย
สหรัฐอเมริกา
รายละเอียด


วัดภาวนาปาล์มบีช
สังกัด มหานิกาย
สหรัฐอเมริกา
รายละเอียด


วัดมหาธาตุเจติยาราม
สังกัด มหานิกาย
สหรัฐอเมริกา
รายละเอียด


วัดมหาพุทธภูมิ
สังกัด มหานิกาย
สหรัฐอเมริกา
รายละเอียด


วัดวชิรธรรมปทีป
สังกัด มหานิกาย
สหรัฐอเมริกา
รายละเอียด


วัดสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
สังกัด มหานิกาย
สหรัฐอเมริกา
รายละเอียด


วัดสุทธาวาส
สังกัด มหานิกาย
สหรัฐอเมริกา
รายละเอียด


วัดอตัมมยตาราม
สังกัด มหานิกาย
สหรัฐอเมริกา
รายละเอียด


วัดโพธิวารีรังสฤษฎ์
สังกัด มหานิกาย
สหรัฐอเมริกา
รายละเอียด


วัดนิเทศศาสนคุณ
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
สหรัฐอเมริกา
รายละเอียด


วัดพุทธนิมิต
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
สหรัฐอเมริกา
รายละเอียด


วัดสโปแคนธัมมาราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
สหรัฐอเมริกา
รายละเอียด


วัดเนวาด้าธรรมาราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
สหรัฐอเมริกา
รายละเอียด


วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์
สังกัด มหานิกาย
สหราชอาณาจักร
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook