วัดใน ������������������������������ | พระสังฆาธิการ
จังหวัด
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

������������������������������


วัดสุทธิจิตตาราม
สังกัด มหานิกาย
แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา
รายละเอียด


วัดปุรณาวาส
สังกัด มหานิกาย
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
รายละเอียด


วัดโกมุทพุทธรังสี
สังกัด มหานิกาย
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
รายละเอียด


วัดทุ่งครุ
สังกัด มหานิกาย
แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ
รายละเอียด


วัดบางมดโสธราราม
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ
รายละเอียด


วัดหลวงพ่อโอภาสี
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ
รายละเอียด


วัดพุทธบูชา
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ
รายละเอียด


วัดดาวคะนอง
สังกัด มหานิกาย
แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี
รายละเอียด


วัดบุคคโล
สังกัด มหานิกาย
แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี
รายละเอียด


วัดกันตทาราราม
สังกัด มหานิกาย
แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี
รายละเอียด


วัดบางสะแกนอก
สังกัด มหานิกาย
แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี
รายละเอียด


วัดบางสะแกใน
สังกัด มหานิกาย
แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี
รายละเอียด


วัดวรามาตยภัณฑสาราราม
สังกัด มหานิกาย
แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี
รายละเอียด


วัดใหม่ยายนุ้ย
สังกัด มหานิกาย
แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี
รายละเอียด


วัดกระจับพินิจ
สังกัด มหานิกาย
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี
รายละเอียด


วัดกลางดาวคนอง
สังกัด มหานิกาย
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี
รายละเอียด


วัดสุทธาวาส
สังกัด มหานิกาย
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี
รายละเอียด


วัดบางน้ำชน
สังกัด มหานิกาย
แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี
รายละเอียด


วัดราชวรินทร์
สังกัด มหานิกาย
แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี
รายละเอียด


วัดสันติธรรมาราม
สังกัด มหานิกาย
แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี
รายละเอียด


วัดบางไส้ไก่
สังกัด มหานิกาย
แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี
รายละเอียด


วัดประดิษฐาราม
สังกัด มหานิกาย
แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี
รายละเอียด


วัดใหญ่ศรีสุพรรณ
สังกัด มหานิกาย
แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี
รายละเอียด


วัดบางขุนนนท์
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย
รายละเอียด


วัดภาวนาภิรตาราม
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย
รายละเอียด


วัดเจ้าอาม
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย
รายละเอียด


วัดใหม่
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย
รายละเอียด


วัดไชยทิศ
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย
รายละเอียด


วัดบางเสาธง
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย
รายละเอียด


วัดมะลิ
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย
รายละเอียด


วัดรวกสุทธาราม
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย
รายละเอียด


วัดเพลงวิปัสสนา
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย
รายละเอียด


วัดรังสีรัตนวารี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย
รายละเอียด


วัดครุฑ
สังกัด มหานิกาย
แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย
รายละเอียด


วัดดงมูลเหล็ก
สังกัด มหานิกาย
แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย
รายละเอียด


วัดยางสุทธาราม
สังกัด มหานิกาย
แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย
รายละเอียด


วัดลครทำ
สังกัด มหานิกาย
แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย
รายละเอียด


วัดสีหไกรสร
สังกัด มหานิกาย
แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย
รายละเอียด


วัดสุทธาวาส
สังกัด มหานิกาย
แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย
รายละเอียด


วัดอมรทายิการาม
สังกัด มหานิกาย
แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย
รายละเอียด


วัดอัมพวา
สังกัด มหานิกาย
แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย
รายละเอียด


วัดโพธิ์เรียง
สังกัด มหานิกาย
แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย
รายละเอียด


วัดฉิมทายกาวาส
สังกัด มหานิกาย
แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
รายละเอียด


วัดวิเศษการ
สังกัด มหานิกาย
แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
รายละเอียด


วัดนายโรง
สังกัด มหานิกาย
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
รายละเอียด


วัดบางบำหรุ
สังกัด มหานิกาย
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
รายละเอียด


วัดปฐมบุตรอิศราราม
สังกัด มหานิกาย
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
รายละเอียด


วัดสุวรรณคีรี
สังกัด มหานิกาย
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
รายละเอียด


วัดดีดวด
สังกัด มหานิกาย
แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
รายละเอียด


วัดท่าพระ
สังกัด มหานิกาย
แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
รายละเอียด


วัดประดู่ฉิมพลี
สังกัด มหานิกาย
แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
รายละเอียด


วัดประดู่ในทรงธรรม
สังกัด มหานิกาย
แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
รายละเอียด


วัดเจ้ามูล
สังกัด มหานิกาย
แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
รายละเอียด


วัดใหม่พิเรนทร์
สังกัด มหานิกาย
แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่
รายละเอียด


วัดจันทวงศาราม
สังกัด มหานิกาย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
รายละเอียด


วัดบึงทองหลาง
สังกัด มหานิกาย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
รายละเอียด


วัดพระไกรสีห์
สังกัด มหานิกาย
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
รายละเอียด


วัดศรีบุญเรือง
สังกัด มหานิกาย
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
รายละเอียด


วัดกก
สังกัด มหานิกาย
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
รายละเอียด


วัดธรรมคุณาราม
สังกัด มหานิกาย
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook