วัดใน จังหวัดร้อยเอ็ด | พระสังฆาธิการ
จังหวัด
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดร้อยเอ็ด


วัดกลางมิ่งเมือง พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดบูรพาภิราม พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดกุดแคนวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน
รายละเอียด


วัดนางาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน
รายละเอียด


วัดบ้านชาติ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน
รายละเอียด


วัดบุปผาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน
รายละเอียด


วัดสระแก้วมหานิล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน
รายละเอียด


วัดหัวนาคำ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน
รายละเอียด


วัดอุตมพิชัย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน
รายละเอียด


วัดป่าพรหมพิมาน
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน
รายละเอียด


วัดท่าราษฏร์วารี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน
รายละเอียด


วัดบ้านงูเหลือม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน
รายละเอียด


วัดป่าสังฆาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน
รายละเอียด


วัดศิริมงคล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน
รายละเอียด


วัดสว่างอารมณ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน
รายละเอียด


วัดหนองขันธ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน
รายละเอียด


วัดเวฬุวัน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน
รายละเอียด


วัดเหล่าจั่น
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน
รายละเอียด


วัดไตรภูมิ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน
รายละเอียด


วัดวิสุทธิธรรมาราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน
รายละเอียด


วัดขุนเทหนองสิม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน
รายละเอียด


วัดจันใดศรี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน
รายละเอียด


วัดจินดามณี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน
รายละเอียด


วัดชูเจริญ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน
รายละเอียด


วัดบ้านหนองชาด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน
รายละเอียด


วัดป่าหนองสิม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน
รายละเอียด


วัดป่าโพธิสมภาร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน
รายละเอียด


วัดศรีชมภู
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน
รายละเอียด


วัดสุคันธาวาส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน
รายละเอียด


วัดหนองตอน้อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน
รายละเอียด


วัดโนนสะอาด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน
รายละเอียด


วัดบ้านน้ำใส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน
รายละเอียด


วัดวารีสุคันธาวาส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน
รายละเอียด


วัดศีลาพัฒนาภูมิ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน
รายละเอียด


วัดสว่างพัฒนา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน
รายละเอียด


วัดสาครพัฒนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน
รายละเอียด


วัดโพธิ์ทองพัฒนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน
รายละเอียด


วัดดงเค็ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน
รายละเอียด


วัดดอนดู่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน
รายละเอียด


วัดดอนแคน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน
รายละเอียด


วัดบ้านดินแดง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน
รายละเอียด


วัดบ้านสวนมอน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน
รายละเอียด


วัดป่าสังข์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน
รายละเอียด


วัดร่องคำ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน
รายละเอียด


วัดหนองทุ่ม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน
รายละเอียด


วัดหนองบัวเลิง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน
รายละเอียด


วัดโคกมอน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน
รายละเอียด


วัดโนนเมือง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน
รายละเอียด


วัดทรงธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอจตุรพักตรพิมาน
รายละเอียด


วัดพิพิธมาลี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอจตุรพักตรพิมาน
รายละเอียด


วัดศรีมาลัย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอจตุรพักตรพิมาน
รายละเอียด


วัดศรีสว่างมงคล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอจตุรพักตรพิมาน
รายละเอียด


วัดสว่างอรุณ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอจตุรพักตรพิมาน
รายละเอียด


วัดสุคันธาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอจตุรพักตรพิมาน
รายละเอียด


วัดโนนสวรรค์อารมณ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอจตุรพักตรพิมาน
รายละเอียด


วัดป่าดงเมืองจอก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน
รายละเอียด


วัดรังษี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน
รายละเอียด


วัดสระเกษ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน
รายละเอียด


วัดอัมรินทร์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook