วัดใน จังหวัดมหาสารคาม | พระสังฆาธิการ
จังหวัด
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดมหาสารคาม


วัดมหาชัย พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม
รายละเอียด


วัดหนองหว้า
สังกัด มหานิกาย

รายละเอียด


วัดศรีเจริญ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดใส้จ่อ อำเภอกันทรวิชัย
รายละเอียด


วัดสว่างโนนจาน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดใส้จ่อ อำเภอกันทรวิชัย
รายละเอียด


วัดอัมพวัน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดใส้จ่อ อำเภอกันทรวิชัย
รายละเอียด


วัดเขมิกาวาส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดใส้จ่อ อำเภอกันทรวิชัย
รายละเอียด


วัดท่าเรียบ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย
รายละเอียด


วัดธรรมมงคล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย
รายละเอียด


วัดนิมิตมงคล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย
รายละเอียด


วัดป่าขามเฒ่าพัฒนา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย
รายละเอียด


วัดป่าดอนเปลือย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย
รายละเอียด


วัดศรีสวาสดิ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย
รายละเอียด


วัดศรีโสภณ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย
รายละเอียด


วัดสว่างอรุณ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย
รายละเอียด


วัดเสนานิคม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย
รายละเอียด


วัดป่าวังน้ำเย็น
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย
รายละเอียด


วัดจันทร์ประดิษฐ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย
รายละเอียด


วัดชัยจุมพล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย
รายละเอียด


วัดพุทธไชยาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย
รายละเอียด


วัดศรีสุข
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย
รายละเอียด


วัดสระแก้ว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย
รายละเอียด


วัดโนนทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย
รายละเอียด


วัดโพธาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย
รายละเอียด


วัดกู่แก้ว
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย
รายละเอียด


วัดป่าดอนหนาด
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย
รายละเอียด


วัดชัยมงคล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย
รายละเอียด


วัดดอนพระนอน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย
รายละเอียด


วัดถิรญาณ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย
รายละเอียด


วัดพุทธมงคล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย
รายละเอียด


วัดศรีมหาโพธิ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย
รายละเอียด


วัดสุวรรณมงคล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย
รายละเอียด


วัดแสงอุทัย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย
รายละเอียด


วัดโพนพิพัฒน์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย
รายละเอียด


วัดดอนยม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย
รายละเอียด


วัดดอนสวน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย
รายละเอียด


วัดบูรพา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย
รายละเอียด


วัดพิไชยาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย
รายละเอียด


วัดมหาผล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย
รายละเอียด


วัดศรีเวียงชัย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย
รายละเอียด


วัดสว่างวารี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย
รายละเอียด


วัดเจริญผล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย
รายละเอียด


วัดป่าวังเลิง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย
รายละเอียด


วัดชัยมงคล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย
รายละเอียด


วัดตำแย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย
รายละเอียด


วัดธรรมนิมิต
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย
รายละเอียด


วัดนาสีนวน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย
รายละเอียด


วัดพรหมประสิทธิ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย
รายละเอียด


วัดศรีไชยาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย
รายละเอียด


วัดสระทองบ้านทัน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย
รายละเอียด


วัดหนองคู
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย
รายละเอียด


วัดเขวาโดน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย
รายละเอียด


วัดโพธิ์มี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย
รายละเอียด


วัดป่าเจริญธรรม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย
รายละเอียด


วัดป่าเมตตาธรรม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย
รายละเอียด


วัดหนองเม็ก
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย
รายละเอียด


วัดกุดเวียน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย
รายละเอียด


วัดตาลเรือง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย
รายละเอียด


วัดท่าสีดาบัวขาว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย
รายละเอียด


วัดป่ายางห่าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย
รายละเอียด


วัดศรีมงคล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook