วัดใน จังหวัดขอนแก่น | พระสังฆาธิการ
จังหวัด
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดขอนแก่น


วัดธาตุ พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
รายละเอียด


วัดหนองแวง พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
รายละเอียด


วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
รายละเอียด


วัดป่าธรรมวัฒน์
สังกัด มหานิกาย

รายละเอียด


วัดสระแก้ว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น
รายละเอียด


วัดนามูลพุทธาวาส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดูนสาด อำเภอกระนวน
รายละเอียด


วัดชุมพรชัยศรี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน
รายละเอียด


วัดธรรมราชรังษี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน
รายละเอียด


วัดประทุมคงคา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน
รายละเอียด


วัดป่าดวงจันทราวาส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน
รายละเอียด


วัดเนกขัมมาภิรมณ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน
รายละเอียด


วัดไตรมิตร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน
รายละเอียด


วัดบูรพาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน
รายละเอียด


วัดพรมประสิทธิ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน
รายละเอียด


วัดพัฒนาสีลา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน
รายละเอียด


วัดฝางศรีงามราษฎร์
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน
รายละเอียด


วัดจอมแจ้ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน
รายละเอียด


วัดป่าผักหนามชัย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน
รายละเอียด


วัดพรหมวิหารธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน
รายละเอียด


วัดมธุวัณโณวาส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน
รายละเอียด


วัดอัมพวัน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน
รายละเอียด


วัดเวียงแก้ว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน
รายละเอียด


วัดป่าหนองกุงใหญ่
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน
รายละเอียด


วัดชุมพล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน
รายละเอียด


วัดป่าชัยมงคล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน
รายละเอียด


วัดป่าเลไลย์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน
รายละเอียด


วัดป่าโนนราศรี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน
รายละเอียด


วัดศรีสว่าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน
รายละเอียด


วัดศรีหานาท
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน
รายละเอียด


วัดสุทธาวาส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน
รายละเอียด


วัดอินทรประสิทธิ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน
รายละเอียด


วัดกลางธรรมนิมิต
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน
รายละเอียด


วัดนาเลาะ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน
รายละเอียด


วัดศรีจันทร์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน
รายละเอียด


วัดสามัคคีธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน
รายละเอียด


วัดหนองโน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน
รายละเอียด


วัดเหนือสำโรง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน
รายละเอียด


วัดโนนสว่าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน
รายละเอียด


วัดป่าประชาบำรุง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน
รายละเอียด


วัดศรีสุพร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน
รายละเอียด


วัดสว่างแดนดิน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน
รายละเอียด


วัดโนนกลาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน
รายละเอียด


วัดป่าจันทรมณี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน
รายละเอียด


วัดศรีชมชื่น
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน
รายละเอียด


วัดศรีมงคล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน
รายละเอียด


วัดศิริชัยโย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน
รายละเอียด


วัดสว่าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน
รายละเอียด


วัดสว่างวังหิน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน
รายละเอียด


วัดอัมพวัน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน
รายละเอียด


วัดแสนสุขวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน
รายละเอียด


วัดโนนสัง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน
รายละเอียด


วัดไทรทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน
รายละเอียด


วัดนิมิตรรังสรรค์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหัวนาคำ อำเภอกระนวน
รายละเอียด


วัดอิสาณ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหัวนาคำ อำเภอกระนวน
รายละเอียด


วัดราษฎร์สามัคคี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท
รายละเอียด


วัดศรีวราราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท
รายละเอียด


วัดสระทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท
รายละเอียด


วัดสระแก้ว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท
รายละเอียด


วัดสะอาดโนนคูณ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท
รายละเอียด


วัดสุทธาวาส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook