วัดใน จังหวัดกาฬสินธุ์ | พระสังฆาธิการ
จังหวัด
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดกาฬสินธุ์


วัดกลาง พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
รายละเอียด


วัดข้าวหลาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย
รายละเอียด


วัดงิ้วงาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย
รายละเอียด


วัดชัยมงคล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย
รายละเอียด


วัดดอนเปลือย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย
รายละเอียด


วัดมาลานทีน้ำจั้น
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย
รายละเอียด


วัดสงยาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย
รายละเอียด


วัดสระบัวราษฎร์ประดิษฐ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย
รายละเอียด


วัดสะอาดชัยศรี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย
รายละเอียด


วัดอโนมานที
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย
รายละเอียด


วัดโปโล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย
รายละเอียด


วัดดอนยางจันทาราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย
รายละเอียด


วัดดอนยุง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย
รายละเอียด


วัดป่าดงมะไฟ
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย
รายละเอียด


วัดโนนไผ่ล้อม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย
รายละเอียด


วัดบ้านเมย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย
รายละเอียด


วัดบ้านแวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย
รายละเอียด


วัดสวนโคก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย
รายละเอียด


วัดสีถาน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย
รายละเอียด


วัดอัมพปาลิการาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย
รายละเอียด


วัดโคกล่าม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย
รายละเอียด


วัดโคกศรี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย
รายละเอียด


วัดโนนเมือง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย
รายละเอียด


วัดป่าวิเวกสามัคคีธรรม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย
รายละเอียด


วัดป่าเครือวัลย์
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย
รายละเอียด


วัดบ้านแก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย
รายละเอียด


วัดป่าวิเวกธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย
รายละเอียด


วัดสง่าอรุณ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย
รายละเอียด


วัดสว่างดอนแก้ว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย
รายละเอียด


วัดสว่างอารมณ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย
รายละเอียด


วัดสว่างโพธิ์ศรี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย
รายละเอียด


วัดสะอาดสมศรี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย
รายละเอียด


วัดหนองตุ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย
รายละเอียด


วัดแพงศรีบ้านบ่อ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย
รายละเอียด


วัดโพธิ์คีรีสว่างริมทุ่ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย
รายละเอียด


วัดโพธิ์ทองสงเปลือย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย
รายละเอียด


วัดโพธิ์ศรีหัวแฮด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย
รายละเอียด


วัดทิพวัน
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย
รายละเอียด


วัดดอนกู่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย
รายละเอียด


วัดสว่างอรุณนาบึง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย
รายละเอียด


วัดหนองคู
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย
รายละเอียด


วัดหนองแปน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย
รายละเอียด


วัดแสงจันทร์นาเชือก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย
รายละเอียด


วัดโนนโพธิ์ศรี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย
รายละเอียด


วัดโพธิ์ชัยเสมาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย
รายละเอียด


วัดโพธิ์ชัยโนนสูง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย
รายละเอียด


วัดป่าพระธาตุยาคู
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย
รายละเอียด


วัดบ้านบึง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย
รายละเอียด


วัดบ้านลาด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย
รายละเอียด


วัดบ้านเล้า
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย
รายละเอียด


วัดปฐมเกษาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย
รายละเอียด


วัดราษฎร์คงคาสีมาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย
รายละเอียด


วัดสิริสว่าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย
รายละเอียด


วัดอนุสาวรีย์โพธิ์ชัย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย
รายละเอียด


วัดเกษมาคม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย
รายละเอียด


วัดโพธิ์ชัย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย
รายละเอียด


วัดโพธิ์บึงไฮ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย
รายละเอียด


วัดโพธิ์โนนสว่าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย
รายละเอียด


วัดป่าดอนยาง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย
รายละเอียด


วัดแพงศรีเมือง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook