วัดใน จังหวัดเลย | พระสังฆาธิการ
จังหวัด
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดเลย


วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย
รายละเอียด


วัดป่าชมเจริญ
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย

รายละเอียด


วัดป่าถนนสำราญนิเวศ
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย

รายละเอียด


วัดป่านาดอกคำ
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย

รายละเอียด


วัดป่าร่มเย็น
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย

รายละเอียด


วัดป่าห้วยหอม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย

รายละเอียด


วัดป่าบ้านเกลี้ยง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
อำเภอด่านซ้าย
รายละเอียด


วัดป่าโพนสูง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
อำเภอด่านซ้าย
รายละเอียด


วัดกกจาน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย
รายละเอียด


วัดนาหว้าศรัทธาวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย
รายละเอียด


วัดราษฏร์ศรีสว่าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย
รายละเอียด


วัดสันติธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย
รายละเอียด


วัดสามัคคีธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย
รายละเอียด


วัดแก่งครกศรัทธาธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย
รายละเอียด


วัดโนนสว่างสามัคคี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย
รายละเอียด


วัดป่าพุทธปทีป
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย
รายละเอียด


วัดเย็นศรีระธรรมประทีป
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย
รายละเอียด


วัดพระธาตุศรีสองรัก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย
รายละเอียด


วัดศรีสะอาด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย
รายละเอียด


วัดเนรมิตวิปัสสนา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย
รายละเอียด


วัดโพธิ์ศรีนาเวียง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย
รายละเอียด


วัดโพนชัย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย
รายละเอียด


วัดโพนลาน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย
รายละเอียด


วัดป่าเขาแก้ว
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย
รายละเอียด


วัดจอมมณี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย
รายละเอียด


วัดชายแดนสามัคคี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย
รายละเอียด


วัดป่าศรัทธาธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย
รายละเอียด


วัดสว่างอารมณ์วัฒนา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย
รายละเอียด


วัดโพธิ์ศรี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย
รายละเอียด


วัดโพนงาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย
รายละเอียด


วัดโพนศรี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย
รายละเอียด


วัดโพนศรีสว่าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย
รายละเอียด


วัดดอนตูม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย
รายละเอียด


วัดศรีบุญเรือง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย
รายละเอียด


วัดศรีภูมิ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย
รายละเอียด


วัดศรีมงคล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย
รายละเอียด


วัดศรีสะอาด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย
รายละเอียด


วัดศรีเจริญพัฒนา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย
รายละเอียด


วัดสว่างอารมณ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย
รายละเอียด


วัดศรีชมชื่น
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปากหมัน อำเภอด่านซ้าย
รายละเอียด


วัดศรีชมภู
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปากหมัน อำเภอด่านซ้าย
รายละเอียด


วัดโนนสว่าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปากหมัน อำเภอด่านซ้าย
รายละเอียด


วัดโพนสว่าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปากหมัน อำเภอด่านซ้าย
รายละเอียด


วัดโพนแท่น
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปากหมัน อำเภอด่านซ้าย
รายละเอียด


วัดใหม่สามัคคีชายแดน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปากหมัน อำเภอด่านซ้าย
รายละเอียด


วัดราษฎร์บำรุง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังยาว อำเภอด่านซ้าย
รายละเอียด


วัดป่าผาซำแคน
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลวังยาว อำเภอด่านซ้าย
รายละเอียด


วัดราษฎร์สามัคคี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย
รายละเอียด


วัดจอมแจ้ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย
รายละเอียด


วัดป่าลาดหินอินทร์แปลง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย
รายละเอียด


วัดมัชฌิมาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย
รายละเอียด


วัดสว่างอรุณ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย
รายละเอียด


วัดสุวรรณวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย
รายละเอียด


วัดโคกงาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย
รายละเอียด


วัดโพนทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย
รายละเอียด


วัดตรีสวัสดิ์วนาราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย
รายละเอียด


วัดศรัทธาธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย
รายละเอียด


วัดศรีพรหม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย
รายละเอียด


วัดศรีสว่าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย
รายละเอียด


วัดสว่างวัฒนา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook