วัดใน จังหวัดหนองบัวลำภู | พระสังฆาธิการ
จังหวัด
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดหนองบัวลำภู


วัดศรีสระแก้ว พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนามะเฟือง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
รายละเอียด


วัดพิศาลรัญญาวาส พระอารามหลวง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
รายละเอียด


วัดศรีธรรมวงศาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง
รายละเอียด


วัดศรีบุญเรืองวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง
รายละเอียด


วัดศรีประทุม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง
รายละเอียด


วัดศรีสมพร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง
รายละเอียด


วัดศิริบุญธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง
รายละเอียด


วัดศิริราษฎร์อุปถัมภ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง
รายละเอียด


วัดสว่างวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง
รายละเอียด


วัดโคกศรีสะอาด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง
รายละเอียด


วัดโชติยาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง
รายละเอียด


วัดโพธิญาณ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง
รายละเอียด


วัดร่องน้ำใส
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง
รายละเอียด


วัดชัยชมภูพัฒนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง
รายละเอียด


วัดพรสวรรค์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง
รายละเอียด


วัดมัชฌิมโพธิการาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง
รายละเอียด


วัดศิลาพัฒนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง
รายละเอียด


วัดดงศีรษะเกศ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงสวรรค์ อำเภอนากลาง
รายละเอียด


วัดพระธาตุแสงธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงสวรรค์ อำเภอนากลาง
รายละเอียด


วัดศรีวิลัย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงสวรรค์ อำเภอนากลาง
รายละเอียด


วัดโพธิสมพร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงสวรรค์ อำเภอนากลาง
รายละเอียด


วัดป่าพรไพรวัลย์
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลดงสวรรค์ อำเภอนากลาง
รายละเอียด


วัดถาวรสามัคคี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง
รายละเอียด


วัดมงคลวาปี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง
รายละเอียด


วัดศรีสำราญ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง
รายละเอียด


วัดศรีสุวรรณเลไลย์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง
รายละเอียด


วัดศิลาอาสน์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง
รายละเอียด


วัดสว่างศรีมงคล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง
รายละเอียด


วัดเทพมงคลพิชัย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง
รายละเอียด


วัดป่าบ้านหนองด่าน
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง
รายละเอียด


วัดสุภัทโทสามัคคีธรรม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง
รายละเอียด


วัดบูรพาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง
รายละเอียด


วัดป่ากกค้อ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง
รายละเอียด


วัดมัชฌิมบุรี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง
รายละเอียด


วัดศิริชัยพัฒนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง
รายละเอียด


วัดสันติธรรมบรรพต
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง
รายละเอียด


วัดป่าศรีพันธ์ภูวงศ์
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง
รายละเอียด


วัดหนองบัวคำแสน
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง
รายละเอียด


วัดเลิศเสนีย์
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง
รายละเอียด


วัดชัยมงคล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง
รายละเอียด


วัดธาตุเมืองพิณ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง
รายละเอียด


วัดศรีบุญเรือง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง
รายละเอียด


วัดศรีรัตนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง
รายละเอียด


วัดศรีสว่าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง
รายละเอียด


วัดศรีสะอาด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง
รายละเอียด


วัดสุวรรณโพธิ์ชัย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง
รายละเอียด


วัดอุดมโนนศิลา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง
รายละเอียด


วัดโนนเมืองพิณ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง
รายละเอียด


วัดโนนไร่ศรีมณีวรรณ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง
รายละเอียด


วัดป่าโนนตาล
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง
รายละเอียด


วัดชัยมงคล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง
รายละเอียด


วัดนาหลวงนามมงคล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง
รายละเอียด


วัดมงคลวาปี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง
รายละเอียด


วัดราษฎร์สามัคคี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง
รายละเอียด


วัดศรีอุทัย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง
รายละเอียด


วัดโนนสวรรค์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง
รายละเอียด


วัดขันธบูรพาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเก่ากลอย อำเภอนากลาง
รายละเอียด


วัดประสานศรัทธา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเก่ากลอย อำเภอนากลาง
รายละเอียด


วัดศรีสมใจ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเก่ากลอย อำเภอนากลาง
รายละเอียด


วัดสว่างอินทร์แปลง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเก่ากลอย อำเภอนากลาง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook