วัดใน จังหวัดหนองคาย | พระสังฆาธิการ
จังหวัด
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดหนองคาย


วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย
รายละเอียด


วัดสามัคคีธรรม
สังกัด มหานิกาย
อำเภอท่าบ่อ
รายละเอียด


วัดจำปาทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ
รายละเอียด


วัดดอนสมอ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ
รายละเอียด


วัดดอนหมี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ
รายละเอียด


วัดธาตุปากมาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ
รายละเอียด


วัดปากท่อ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ
รายละเอียด


วัดพระยืน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ
รายละเอียด


วัดศรีชมชื่น
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ
รายละเอียด


วัดศรีเทพเลิงสดวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ
รายละเอียด


วัดสระสุวรรณ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ
รายละเอียด


วัดสักกวนาวาส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ
รายละเอียด


วัดสุคนธาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ
รายละเอียด


วัดหงษ์ทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ
รายละเอียด


วัดหนองยางคำ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ
รายละเอียด


วัดโพธิ์ศรีอนงคาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ
รายละเอียด


วัดท่าคกเรือ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ
รายละเอียด


วัดท่าบ่อ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ
รายละเอียด


วัดธรรมคุณ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ
รายละเอียด


วัดสระแก้ว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ
รายละเอียด


วัดสว่างธรรมาวาส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ
รายละเอียด


วัดอัมพวัน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ
รายละเอียด


วัดเกษตรผล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ
รายละเอียด


วัดแก้วพิจิตร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ
รายละเอียด


วัดนาโพธิ์
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ
รายละเอียด


วัดอรัญญวาสี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ
รายละเอียด


วัดนาข่า
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาข่า อำเภอท่าบ่อ
รายละเอียด


วัดประภารังษี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาข่า อำเภอท่าบ่อ
รายละเอียด


วัดผาสุการาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาข่า อำเภอท่าบ่อ
รายละเอียด


วัดสระวังทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาข่า อำเภอท่าบ่อ
รายละเอียด


วัดหนองบัวทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาข่า อำเภอท่าบ่อ
รายละเอียด


วัดโนนศิลา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาข่า อำเภอท่าบ่อ
รายละเอียด


วัดป่ากวดพัฒนาราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลนาข่า อำเภอท่าบ่อ
รายละเอียด


วัดป่าโพนตาล
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลนาข่า อำเภอท่าบ่อ
รายละเอียด


วัดผาติการาม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลนาข่า อำเภอท่าบ่อ
รายละเอียด


วัดโคกกลาง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลนาข่า อำเภอท่าบ่อ
รายละเอียด


วัดถ้ำ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ
รายละเอียด


วัดท่าสำราญ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ
รายละเอียด


วัดท่าเจริญ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ
รายละเอียด


วัดท่าโพธิ์ธาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ
รายละเอียด


วัดศรีชมภูองค์ตื้อ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ
รายละเอียด


วัดศรีบุญเรือง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ
รายละเอียด


วัดศรีสุวรรณ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ
รายละเอียด


วัดสุขาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ
รายละเอียด


วัดโคกสว่าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ
รายละเอียด


วัดโนนพระแก้ว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ
รายละเอียด


วัดจันทราราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ
รายละเอียด


วัดป่าศรีสำราญธรรม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ
รายละเอียด


วัดพระงามศรีมงคล
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ
รายละเอียด


วัดกัสสปมธุโลม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ
รายละเอียด


วัดบึงคชสาร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ
รายละเอียด


วัดป่าทรงธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ
รายละเอียด


วัดป่าศรีชมภู
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ
รายละเอียด


วัดพุทธวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ
รายละเอียด


วัดโพธิ์ศรี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ
รายละเอียด


วัดไทรคำ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ
รายละเอียด


วัดฉิมพลีวัน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านว่าน อำเภอท่าบ่อ
รายละเอียด


วัดตะเคียนทองเทพนิมิต
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านว่าน อำเภอท่าบ่อ
รายละเอียด


วัดมัชฌิมสถิตย์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านว่าน อำเภอท่าบ่อ
รายละเอียด


วัดศรีวิไล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านว่าน อำเภอท่าบ่อ
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook