วัดใน จังหวัดสกลนคร | พระสังฆาธิการ
จังหวัด
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดสกลนคร


วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
รายละเอียด


วัดแจ้งแสงอรุณ พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
รายละเอียด


วัดกุดบาก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก
รายละเอียด


วัดกุดแฮด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก
รายละเอียด


วัดบ้านบัว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก
รายละเอียด


วัดมงคลวีระพันธ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก
รายละเอียด


วัดศรีสะอาด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก
รายละเอียด


วัดกลางภู
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก
รายละเอียด


วัดกุดไห
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก
รายละเอียด


วัดค้อน้อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก
รายละเอียด


วัดค้อใหญ่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก
รายละเอียด


วัดบ้านงิ้ว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก
รายละเอียด


วัดป่าคูณคำวิปัสสนา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก
รายละเอียด


วัดเทพวิสุทธาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก
รายละเอียด


วัดค้อน้อย
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก
รายละเอียด


วัดป่าญาณสัมมานุสรณ์
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก
รายละเอียด


วัดนาขาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก
รายละเอียด


วัดนาม่อง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก
รายละเอียด


วัดนาม่องดงนิมิตร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก
รายละเอียด


วัดศรีแก้ว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก
รายละเอียด


วัดหนองค้า
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก
รายละเอียด


วัดหนองสะไน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก
รายละเอียด


วัดเชิงดอย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก
รายละเอียด


วัดโนนสวรรค์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก
รายละเอียด


วัดโพธิสมพร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก
รายละเอียด


วัดโพนงาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก
รายละเอียด


วัดป่าถิราวาส
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก
รายละเอียด


วัดอุดมธรรมวนาราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก
รายละเอียด


วัดหนองส่าน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกภู อำเภอกุดบาก
รายละเอียด


วัดโพธิ์ชัย
สังกัด มหานิกาย
ตาบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์
รายละเอียด


วัดกลาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์
รายละเอียด


วัดราษฎร์บำรุง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์
รายละเอียด


วัดศรีชมพู
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์
รายละเอียด


วัดศิริสุภา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์
รายละเอียด


วัดโนนสะอาด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์
รายละเอียด


วัดโพนธาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์
รายละเอียด


วัดมัชฌิมาวาส
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์
รายละเอียด


วัดสันติกุสุมาลย์
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์
รายละเอียด


วัดบ้านกุงศรี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาเพียง อำเภอกุสุมาลย์
รายละเอียด


วัดบ้านซ่งเต่า
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาเพียง อำเภอกุสุมาลย์
รายละเอียด


วัดศรีคงคำ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาเพียง อำเภอกุสุมาลย์
รายละเอียด


วัดหนองปลาตอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาเพียง อำเภอกุสุมาลย์
รายละเอียด


วัดโพธิ์ชัย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาเพียง อำเภอกุสุมาลย์
รายละเอียด


วัดโพธิ์ชัย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาเพียง อำเภอกุสุมาลย์
รายละเอียด


วัดนาดอกไม้
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์
รายละเอียด


วัดนาโพธิ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์
รายละเอียด


วัดป่าเทพาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์
รายละเอียด


วัดศิริมงคล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์
รายละเอียด


วัดสามัคคีสีดาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์
รายละเอียด


วัดสามัคคีเทวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์
รายละเอียด


วัดโพธิ์ชัย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์
รายละเอียด


วัดโพธิ์ศรี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์
รายละเอียด


วัดจันทรังษี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์
รายละเอียด


วัดบ้านบ่อพังแคน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์
รายละเอียด


วัดป่ารัตนมงคล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์
รายละเอียด


วัดศรีลำดวน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์
รายละเอียด


วัดสนามบิน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์
รายละเอียด


วัดสามัคคีธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์
รายละเอียด


วัดหนองบัวสร้าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์
รายละเอียด


วัดแก้งท่าลับ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook