วัดใน จังหวัดบึงกาฬ | พระสังฆาธิการ
จังหวัด
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดบึงกาฬ


วัดเซกาเจติยาราม พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านเซกา อำเภอเซกา
รายละเอียด


วัดป่าบ้านโนนแก้วน้อย
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย

รายละเอียด


วัดภูงาม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลชัยพร อำเภอบึงกาฬ
รายละเอียด


วัดสามัคคีอุปถัมภ์
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอบึงกาฬ
รายละเอียด


วัดอาฮงศิลาวาส
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลไคลี อำเภอบึงกาฬ
รายละเอียด


วัดธรรมชาติการาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง
รายละเอียด


วัดนวกะพัฒนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง
รายละเอียด


วัดบวรประชาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง
รายละเอียด


วัดปัจจันตคาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง
รายละเอียด


วัดสมณาภรณ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง
รายละเอียด


วัดสุคนธราราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง
รายละเอียด


วัดสุวรรณาวาส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง
รายละเอียด


วัดอรัญญิกาวาส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง
รายละเอียด


วัดคลองคูหา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง
รายละเอียด


วัดธรรมมงคลพุทธาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง
รายละเอียด


วัดยอดแก้วศรีบุญเรือง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง
รายละเอียด


วัดศรีสว่าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง
รายละเอียด


วัดศรีสว่างวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง
รายละเอียด


วัดสว่างศรีสุธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง
รายละเอียด


วัดสามัคคีธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง
รายละเอียด


วัดสิงหารินทาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง
รายละเอียด


วัดอรัญเขตตาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง
รายละเอียด


วัดโพธิ์ชัย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง
รายละเอียด


วัดคำสมบูรณ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง
รายละเอียด


วัดนันทรารามมงคล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง
รายละเอียด


วัดภูมิบาล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง
รายละเอียด


วัดศิริมงคลวราราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง
รายละเอียด


วัดสระแก้ว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง
รายละเอียด


วัดสว่างวารี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง
รายละเอียด


วัดขันติวนาราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง
รายละเอียด


วัดถ้ำแคน
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง
รายละเอียด


วัดป่าห้วยหินลาด
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง
รายละเอียด


วัดดงชมภูเลิศมงคล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง
รายละเอียด


วัดถ้ำพวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง
รายละเอียด


วัดทุ่งสว่างธรรมแสงทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง
รายละเอียด


วัดราษฎร์บูรณะ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง
รายละเอียด


วัดศรีทรงธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง
รายละเอียด


วัดศรีสะอาดบัวบาน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง
รายละเอียด


วัดสโมธานนิคม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง
รายละเอียด


วัดแสงอุทัยรัตนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง
รายละเอียด


วัดโนนจำปาทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง
รายละเอียด


วัดโพธิ์หมากแข้ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง
รายละเอียด


วัดถ้ำฆ้อง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง
รายละเอียด


วัดป่าหนองบัวงาม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง
รายละเอียด


วัดอรัญวาสี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง
รายละเอียด


วัดจอมศรี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า
รายละเอียด


วัดจันทร์เดชราษฎร์บำรุง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า
รายละเอียด


วัดซำบอนวราราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า
รายละเอียด


วัดทองอุทัยราษฎร์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า
รายละเอียด


วัดปุริมาประดิษฐ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า
รายละเอียด


วัดศรีมงคล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า
รายละเอียด


วัดศิริธรรมทาน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า
รายละเอียด


วัดเจริญสุขศรีนวนคำประดิษฐ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า
รายละเอียด


วัดดาราศรี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า
รายละเอียด


วัดทิวโขงงาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า
รายละเอียด


วัดธรรมรักขิต
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า
รายละเอียด


วัดป่าหนองคังคา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า
รายละเอียด


วัดศรีสุมณฑารักษ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า
รายละเอียด


วัดศรีสุมังวราราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า
รายละเอียด


วัดศรีโคตรเจริญธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook