วัดใน จังหวัดแม่ฮ่องสอน | พระสังฆาธิการ
จังหวัด
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน


วัดจองคำ พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
รายละเอียด


วัดขุ่ม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม
รายละเอียด


วัดคำใน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม
รายละเอียด


วัดประตูเมือง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม
รายละเอียด


วัดม่วยต่อ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม
รายละเอียด


วัดแม่สุริน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม
รายละเอียด


วัดโพธาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม
รายละเอียด


วัดท่าหินส้ม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม
รายละเอียด


วัดธรรมเจดีย์วนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม
รายละเอียด


วัดป่าฝาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม
รายละเอียด


วัดหางปอน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม
รายละเอียด


วัดเมืองปอน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม
รายละเอียด


วัดทุ่งเมืองปอน
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม
รายละเอียด


วัดหัวปอน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่ยวมน้อย อำเภอขุนยวม
รายละเอียด


วัดต่อแพ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม
รายละเอียด


วัดเมืองแพม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า
รายละเอียด


วัดนาปู่ป้อม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า
รายละเอียด


วัดปางคาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า
รายละเอียด


วัดแม่ละนา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า
รายละเอียด


วัดสบป่อง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า
รายละเอียด


วัดทุ่งยาว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย
รายละเอียด


วัดทุ่งโป่ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย
รายละเอียด


วัดพระธาตุจอมแจ้ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย
รายละเอียด


วัดแพมกลาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย
รายละเอียด


วัดแพมบก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย
รายละเอียด


วัดชัยมงคล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย
รายละเอียด


วัดศรีวิชัย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย
รายละเอียด


วัดเมืองแปง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย
รายละเอียด


วัดบ้านตาลเจ็ดต้น
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย
รายละเอียด


วัดศรีดอนชัย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย
รายละเอียด


วัดโป่ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย
รายละเอียด


วัดกลาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย
รายละเอียด


วัดน้ำฮู
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย
รายละเอียด


วัดป่าขาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย
รายละเอียด


วัดหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย
รายละเอียด


วัดหัวนา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย
รายละเอียด


วัดนาจลอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย
รายละเอียด


วัดม่วงสร้อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย
รายละเอียด


วัดหมอแปง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย
รายละเอียด


วัดแม่ของ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย
รายละเอียด


วัดแม่นาเติงนอก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย
รายละเอียด


วัดแม่นาเติงใน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย
รายละเอียด


วัดทรายขาว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย
รายละเอียด


วัดท่าปาย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย
รายละเอียด


วัดแม่ปิง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย
รายละเอียด


วัดแม่ฮี้
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย
รายละเอียด


วัดโป่งน้ำร้อน
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย
รายละเอียด


วัดโป่งสา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโป่งสา อำเภอปาย
รายละเอียด


วัดป่าแม่เหมืองหลวง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลโป่งสา อำเภอปาย
รายละเอียด


วัดกองก๋อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย
รายละเอียด


วัดคอนผึ้ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย
รายละเอียด


วัดบ้านไหม้
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย
รายละเอียด


วัดผาผ่า
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย
รายละเอียด


วัดแม่คะตวน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย
รายละเอียด


วัดแม่เกาะ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย
รายละเอียด


วัดกลางทุ่ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
รายละเอียด


วัดก้ำก่อ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
รายละเอียด


วัดดอนเจดีย์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
รายละเอียด


วัดปางล้อ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
รายละเอียด


วัดพระธาตุดอยกองมู
สังกัด มหานิกาย
ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook