วัดใน จังหวัดเชียงใหม่ | พระสังฆาธิการ
จังหวัด
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดเชียงใหม่


วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่
รายละเอียด


วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่
รายละเอียด


วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง
รายละเอียด


วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่
รายละเอียด


วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด
รายละเอียด


วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่
รายละเอียด


วัดศรีโสดา พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่
รายละเอียด


วัดสวนดอก พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่
รายละเอียด


วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม
รายละเอียด


วัดท่าตอน พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย
รายละเอียด


วัดจันทร์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา
รายละเอียด


วัดบ้านเด่น
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา
รายละเอียด


วัดห้วยบง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา
รายละเอียด


วัดห้วยฮ่อม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา
รายละเอียด


วัดขุนแม่รวม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแจ่มหลวง อำเภอกัลยาณิวัฒนา
รายละเอียด


วัดเสาแดง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแจ่มหลวง อำเภอกัลยาณิวัฒนา
รายละเอียด


วัดสบแม่แดด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่แดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา
รายละเอียด


วัดห้วยปู
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่แดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา
รายละเอียด


วัดแม่ผาปู
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่แดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา
รายละเอียด


วัดแม่แดดน้อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่แดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา
รายละเอียด


วัดข่วงเปา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง
รายละเอียด


วัดขะแมด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง
รายละเอียด


วัดท่าศาลา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง
รายละเอียด


วัดมงคลวารี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง
รายละเอียด


วัดวังดิน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง
รายละเอียด


วัดห้วยตองสัก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง
รายละเอียด


วัดใหม่สันตึง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง
รายละเอียด


วัดล้านนาญาณสังวราราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง
รายละเอียด


วัดดอยน้อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง
รายละเอียด


วัดดอยแก้ว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง
รายละเอียด


วัดท่าต้นแหน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง
รายละเอียด


วัดน้ำตกแม่กลาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง
รายละเอียด


วัดน้ำต้อง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง
รายละเอียด


วัดน้ำลัด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง
รายละเอียด


วัดพระบาท
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง
รายละเอียด


วัดพระเกิ๊ด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง
รายละเอียด


วัดสันไก่แจ้
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง
รายละเอียด


วัดเชิงดอย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง
รายละเอียด


วัดเมืองกลาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง
รายละเอียด


วัดแท่นคำ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง
รายละเอียด


วัดดอยพระเจ้า
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง
รายละเอียด


วัดบ่อแฝด
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง
รายละเอียด


วัดเจดีย์แม่หม้าย
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง
รายละเอียด


วัดเทพเจติยาจารย์
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง
รายละเอียด


วัดโบสถ์
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง
รายละเอียด


วัดข่วงเปาใต้
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง
รายละเอียด


วัดดงเย็น
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง
รายละเอียด


วัดท่าข้าม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง
รายละเอียด


วัดนากบ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง
รายละเอียด


วัดบ้านแปะ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง
รายละเอียด


วัดม่อนหิน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง
รายละเอียด


วัดศรีอัมพวันรัตนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง
รายละเอียด


วัดสบแจ่ม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง
รายละเอียด


วัดสบแจ่มฝั่งซ้าย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง
รายละเอียด


วัดสบแปะ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง
รายละเอียด


วัดห้วยทราย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง
รายละเอียด


วัดท่าหลุกวังปลาสร้อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง
รายละเอียด


วัดทุ่งปูน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง
รายละเอียด


วัดพุทธนิมิตร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง
รายละเอียด


วัดวังจำปา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook