วัดใน จังหวัดลำพูน | พระสังฆาธิการ
จังหวัด
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดลำพูน


วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน
รายละเอียด


วัดพระพุทธบาทตากผ้า พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง
รายละเอียด


วัดตะเคียนปม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง
รายละเอียด


วัดทุ่งข้าวหาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง
รายละเอียด


วัดป่าตึงงาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง
รายละเอียด


วัดห้วยงูสิงห์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง
รายละเอียด


วัดห้วยห้าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง
รายละเอียด


วัดห้วยไร่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง
รายละเอียด


วัดแม่แสม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง
รายละเอียด


วัดไม้สลี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง
รายละเอียด


วัดทุ่งหัวช้าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง
รายละเอียด


วัดทุ่งเป็ด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง
รายละเอียด


วัดพระธาตุแสงแก้ว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง
รายละเอียด


วัดม่วงคำ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง
รายละเอียด


วัดหนองป่าตึง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง
รายละเอียด


วัดแม่ปันเดง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง
รายละเอียด


วัดดอนแก้ว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง
รายละเอียด


วัดบ้านใหม่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง
รายละเอียด


วัดพระธาตุแอ้ว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง
รายละเอียด


วัดหนองกอก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง
รายละเอียด


วัดกู่ป่าลาน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ
รายละเอียด


วัดดอยน้อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ
รายละเอียด


วัดบัวบก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ
รายละเอียด


วัดบ้านธิหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ
รายละเอียด


วัดปากกอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ
รายละเอียด


วัดป่าตาล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ
รายละเอียด


วัดป่าสัก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ
รายละเอียด


วัดพระธาตุดอยเวียง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ
รายละเอียด


วัดศรีดอนชัย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ
รายละเอียด


วัดศรีมูล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ
รายละเอียด


วัดสันต้นค่า
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ
รายละเอียด


วัดสันทราย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ
รายละเอียด


วัดสูงธรรมาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ
รายละเอียด


วัดป่าแสนสำราญ
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ
รายละเอียด


วัดบ้านห้วยไซกลาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ
รายละเอียด


วัดป่าค่าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ
รายละเอียด


วัดป่าตึง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ
รายละเอียด


วัดป่ายาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ
รายละเอียด


วัดป่าลาน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ
รายละเอียด


วัดศรีชัยชุม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ
รายละเอียด


วัดศรีดอนชัย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ
รายละเอียด


วัดศรีโตน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ
รายละเอียด


วัดสันต้นม่วง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ
รายละเอียด


วัดห้วยยาบ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ
รายละเอียด


วัดห้วยไซ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ
รายละเอียด


วัดแม่หาด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ
รายละเอียด


วัดกู่ขาว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง
รายละเอียด


วัดดงฤาษี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง
รายละเอียด


วัดดอยก้อม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง
รายละเอียด


วัดบ้านล้อง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง
รายละเอียด


วัดบ้านโฮ่งหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง
รายละเอียด


วัดป่าขันติธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง
รายละเอียด


วัดป่าดำ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง
รายละเอียด


วัดป่าป๋วย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง
รายละเอียด


วัดพระเจ้าสะเลียมหวาน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง
รายละเอียด


วัดสบล้อง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง
รายละเอียด


วัดสันตับเต่า
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง
รายละเอียด


วัดสันเจดีย์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง
รายละเอียด


วัดห้วยกาน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง
รายละเอียด


วัดห้วยน้ำดิบ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook