วัดใน จังหวัดแพร่ | พระสังฆาธิการ
จังหวัด
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดแพร่


วัดพระบาทมิ่งเมือง วรวิหาร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่
รายละเอียด


วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่
รายละเอียด


วัดทุ่งศรี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง
รายละเอียด


วัดผาราง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง
รายละเอียด


วัดวังหม้อ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง
รายละเอียด


วัดต้นเดื่อต้นผึ้ง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง
รายละเอียด


วัดน้ำเลา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง
รายละเอียด


วัดบุญแจ่ม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง
รายละเอียด


วัดพระธาตุเลาใต้
สังกัด มหานิกาย
ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง
รายละเอียด


วัดไผ่ย้อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง
รายละเอียด


วัดบุญเริง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง
รายละเอียด


วัดปากห้วยอ้อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง
รายละเอียด


วัดพระธาตุปูแจ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง
รายละเอียด


วัดอ้อยหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง
รายละเอียด


วัดเวียงสันทราย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง
รายละเอียด


วัดกาศผาแพร่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง
รายละเอียด


วัดผาหมูสามัคคี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง
รายละเอียด


วัดยางโพธิ์พัฒนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง
รายละเอียด


วัดร้องกวาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง
รายละเอียด


วัดวังโป่ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง
รายละเอียด


วัดป่าวัฒนาราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง
รายละเอียด


วัดพระพุทธวิชิตมาร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง
รายละเอียด


วัดร้องเข็ม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง
รายละเอียด


วัดศรีดอนมูล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง
รายละเอียด


วัดสันพยอม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง
รายละเอียด


วัดห้วยกี้วนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยโรง อำเภอร้องกวาง
รายละเอียด


วัดห้วยโรงใน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยโรง อำเภอร้องกวาง
รายละเอียด


วัดแม่ทราย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง
รายละเอียด


วัดหนองเจริญ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง
รายละเอียด


วัดแม่ยางกวาว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง
รายละเอียด


วัดแม่ยางตาล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง
รายละเอียด


วัดแม่ยางโทน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง
รายละเอียด


วัดดอนชุม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่ยางร้อง อำเภอร้องกวาง
รายละเอียด


วัดบุญภาค
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่ยางร้อง อำเภอร้องกวาง
รายละเอียด


วัดสันกลาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่ยางร้อง อำเภอร้องกวาง
รายละเอียด


วัดแม่ยางยวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่ยางร้อง อำเภอร้องกวาง
รายละเอียด


วัดแพร่แสงเทียน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง
รายละเอียด


วัดแม่ยางพัฒนา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง
รายละเอียด


วัดแม่ยางเปี้ยว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง
รายละเอียด


วัดปางยาว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง
รายละเอียด


วัดวังพึ่ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง
รายละเอียด


วัดวิเวก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง
รายละเอียด


วัดห้วยเอียด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง
รายละเอียด


วัดแม่กระทิง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง
รายละเอียด


วัดไทรพร้าว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง
รายละเอียด


วัดไผ่โทน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง
รายละเอียด


วัดน้ำริน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลต้าผามอก อำเภอลอง
รายละเอียด


วัดบ้านปง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลต้าผามอก อำเภอลอง
รายละเอียด


วัดบ้านอิม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลต้าผามอก อำเภอลอง
รายละเอียด


วัดผามอก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลต้าผามอก อำเภอลอง
รายละเอียด


วัดใหม่พม่า
สังกัด มหานิกาย
ตำบลต้าผามอก อำเภอลอง
รายละเอียด


วัดทุ่งแล้ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง
รายละเอียด


วัดปากจอก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง
รายละเอียด


วัดผาจั๊บ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง
รายละเอียด


วัดวังเลียง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง
รายละเอียด


วัดศรีดอนไชย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง
รายละเอียด


วัดหาดผาคัน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง
รายละเอียด


วัดโพธิสาร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง
รายละเอียด


วัดใหม่เจริญธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง
รายละเอียด


วัดแขมบัณฑิตตะนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ่อเหล็กลอง อำเภอลอง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook