วัดใน จังหวัดเชียงราย | พระสังฆาธิการ
จังหวัด
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดเชียงราย


วัดพระสิงห์ พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย
รายละเอียด


วัดพระแก้ว พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย
รายละเอียด


วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย
รายละเอียด


วัดชัยมงคล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลต้า อำเภอขุนตาล
รายละเอียด


วัดต้านาล้อม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลต้า อำเภอขุนตาล
รายละเอียด


วัดต้าหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลต้า อำเภอขุนตาล
รายละเอียด


วัดต้าหัวฝาย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลต้า อำเภอขุนตาล
รายละเอียด


วัดพระธาตุม่อนศิลาอาสน์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลต้า อำเภอขุนตาล
รายละเอียด


วัดพระธาตุแท่นคำ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลต้า อำเภอขุนตาล
รายละเอียด


วัดพระเนตร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลต้า อำเภอขุนตาล
รายละเอียด


วัดสุขเกษมต้ากลาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลต้า อำเภอขุนตาล
รายละเอียด


วัดห้วยเดื่อ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลต้า อำเภอขุนตาล
รายละเอียด


วัดห้วยโป่ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลต้า อำเภอขุนตาล
รายละเอียด


วัดป่าข่า
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล
รายละเอียด


วัดป่าตาลใต้
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล
รายละเอียด


วัดป่ายาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล
รายละเอียด


วัดม่วงบุญเรือง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล
รายละเอียด


วัดร่องขุ่น
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล
รายละเอียด


วัดห้วยห้อม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล
รายละเอียด


วัดเขาแก้วอภัย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล
รายละเอียด


วัดเจดีย์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล
รายละเอียด


วัดแสงเมืองมา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล
รายละเอียด


วัดชมภู
สังกัด มหานิกาย
ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล
รายละเอียด


วัดน้ำล้อม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล
รายละเอียด


วัดน้ำแพร่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล
รายละเอียด


วัดป่าแดง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล
รายละเอียด


วัดยางฮอม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล
รายละเอียด


วัดศรีเกิด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล
รายละเอียด


วัดศรีเกิด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล
รายละเอียด


วัดห้วยสัก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล
รายละเอียด


วัดห้วยหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล
รายละเอียด


วัดห้วยหลวงใต้
สังกัด มหานิกาย
ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล
รายละเอียด


วัดดอนงาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง
รายละเอียด


วัดดอยงาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง
รายละเอียด


วัดทุ่งกวาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง
รายละเอียด


วัดปงสนุก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง
รายละเอียด


วัดป่าแดง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง
รายละเอียด


วัดสันติคีรี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง
รายละเอียด


วัดห้วยไร่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง
รายละเอียด


วัดห้วยไร่เก่า
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง
รายละเอียด


วัดโพธิ์ทองนิมิต
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง
รายละเอียด


วัดป่าศรีธาตุไทรทอง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง
รายละเอียด


วัดป่าอรัญญวิเวก
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง
รายละเอียด


วัดบ้านใหม่พัฒนา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง
รายละเอียด


วัดป่าซางงาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง
รายละเอียด


วัดศรีบุญเรือง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง
รายละเอียด


วัดสุวรรณคีรี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง
รายละเอียด


วัดหนองกล้วย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง
รายละเอียด


วัดหนองป่าก่อ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง
รายละเอียด


วัดห้วยสัก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง
รายละเอียด


วัดศรีสว่างวัฒนา
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง
รายละเอียด


วัดบ้านดอย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง
รายละเอียด


วัดราษฎร์บำรุง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง
รายละเอียด


วัดสันต้นม่วง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง
รายละเอียด


วัดหนองด่าน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง
รายละเอียด


วัดแม่บง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง
รายละเอียด


วัดแม่เลียบ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง
รายละเอียด


วัดป่าเส้าดอนชัย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่าแงะ อำเภอป่าแดด
รายละเอียด


วัดป่าแงะเมืองชุม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่าแงะ อำเภอป่าแดด
รายละเอียด


วัดร่องเปา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่าแงะ อำเภอป่าแดด
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook