วัดใน จังหวัดลำปาง | พระสังฆาธิการ
จังหวัด
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดลำปาง


วัดจองคำ พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านหวด อำเภองาว
รายละเอียด


วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง
รายละเอียด


วัดบุญวาทย์วิหาร พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง
รายละเอียด


วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง
รายละเอียด


วัดท่านาค
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาแก อำเภองาว
รายละเอียด


วัดนาแก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาแก อำเภองาว
รายละเอียด


วัดหนองเหียง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาแก อำเภองาว
รายละเอียด


วัดแม่แป้น
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาแก อำเภองาว
รายละเอียด


วัดบ้านข่อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว
รายละเอียด


วัดบ้านร้อง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว
รายละเอียด


วัดผาแดง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว
รายละเอียด


วัดสบป๋อน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว
รายละเอียด


วัดดอนแก้ว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านหวด อำเภองาว
รายละเอียด


วัดบ้านหวด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านหวด อำเภองาว
รายละเอียด


วัดไชยมงคลวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านหวด อำเภองาว
รายละเอียด


วัดบ้านอ้อน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว
รายละเอียด


วัดปงมะโอ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว
รายละเอียด


วัดแม่กวัก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว
รายละเอียด


วัดบ้านแหง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านแหง อำเภองาว
รายละเอียด


วัดบุญยืน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านแหง อำเภองาว
รายละเอียด


วัดร่องเห็ด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านแหง อำเภองาว
รายละเอียด


วัดศรีบุญเรือง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านแหง อำเภองาว
รายละเอียด


วัดนาแช่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว
รายละเอียด


วัดบ้านเป๊าะ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว
รายละเอียด


วัดบ้านโป่ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว
รายละเอียด


วัดปงทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว
รายละเอียด


วัดสบพลึง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว
รายละเอียด


วัดต้นมื่น
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปงเตา อำเภองาว
รายละเอียด


วัดบ้านพร้าว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปงเตา อำเภองาว
รายละเอียด


วัดปงเตา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปงเตา อำเภองาว
รายละเอียด


วัดห้วยอูน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปงเตา อำเภองาว
รายละเอียด


วัดเมืองมูล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปงเตา อำเภองาว
รายละเอียด


วัดดอกป้าน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว
รายละเอียด


วัดต้นต้อง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว
รายละเอียด


วัดศรีมุงเมือง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว
รายละเอียด


วัดสบแหง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว
รายละเอียด


วัดหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว
รายละเอียด


วัดดอนมูล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว
รายละเอียด


วัดทุ่งสุ่ม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว
รายละเอียด


วัดนางเหลียว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว
รายละเอียด


วัดน้ำล้อม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว
รายละเอียด


วัดปงคก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว
รายละเอียด


วัดม่อนทรายนอน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว
รายละเอียด


วัดวังควาย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว
รายละเอียด


วัดดอกคำใต้
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่ตีบ อำเภองาว
รายละเอียด


วัดน้ำหลง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่ตีบ อำเภองาว
รายละเอียด


วัดแม่ตีบหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่ตีบ อำเภองาว
รายละเอียด


วัดทุ่งฮั้ว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ
รายละเอียด


วัดป่าบง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ
รายละเอียด


วัดป่าแหน่ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ
รายละเอียด


วัดผาดิน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ
รายละเอียด


วัดผาแดง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ
รายละเอียด


วัดพระเกิด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ
รายละเอียด


วัดวังมน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ
รายละเอียด


วัดห้วยกันทา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ
รายละเอียด


วัดแม่ทรายเงิน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ
รายละเอียด


วัดดอนแก้ว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ
รายละเอียด


วัดต้นผึ้ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ
รายละเอียด


วัดทุ่งฝูง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ
รายละเอียด


วัดผาช่อเหนือ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook