วัดใน จังหวัดพะเยา | พระสังฆาธิการ
จังหวัด
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดพะเยา


วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา
รายละเอียด


วัดค้างหงษ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลจุน อำเภอจุน
รายละเอียด


วัดจุนหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลจุน อำเภอจุน
รายละเอียด


วัดดอนมูล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลจุน อำเภอจุน
รายละเอียด


วัดดอนไชย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลจุน อำเภอจุน
รายละเอียด


วัดบุญเกิด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลจุน อำเภอจุน
รายละเอียด


วัดร่องดู่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลจุน อำเภอจุน
รายละเอียด


วัดสร้อยศรี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลจุน อำเภอจุน
รายละเอียด


วัดทุ่งรวงทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน
รายละเอียด


วัดน้ำริน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน
รายละเอียด


วัดพญาลอ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน
รายละเอียด


วัดร่องแมด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน
รายละเอียด


วัดสันหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน
รายละเอียด


วัดห้วยงิ้ว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน
รายละเอียด


วัดห้วยไคร้
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน
รายละเอียด


วัดป่าญาณรังสี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน
รายละเอียด


วัดบ้านธาตุ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน
รายละเอียด


วัดพระธาตุขิงแกง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน
รายละเอียด


วัดแม่ทะลาย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน
รายละเอียด


วัดแม่วังช้าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน
รายละเอียด


วัดน้ำจุน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลลอ อำเภอจุน
รายละเอียด


วัดบ้านลอ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลลอ อำเภอจุน
รายละเอียด


วัดปางป้อม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลลอ อำเภอจุน
รายละเอียด


วัดพระธาตุอิงรอด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลลอ อำเภอจุน
รายละเอียด


วัดร่องย้าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลลอ อำเภอจุน
รายละเอียด


วัดศรีปิงเมือง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลลอ อำเภอจุน
รายละเอียด


วัดศรีเมืองชุม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลลอ อำเภอจุน
รายละเอียด


วัดเชียงยืน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลลอ อำเภอจุน
รายละเอียด


วัดศรีเมืองชุม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลลอ อำเภอจุน
รายละเอียด


วัดปัจฉิมวาส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน
รายละเอียด


วัดพระธาตุบุญนาค
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน
รายละเอียด


วัดพวงพยอม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน
รายละเอียด


วัดศรีจอมแจ้ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน
รายละเอียด


วัดสักลอ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน
รายละเอียด


วัดสักลอใหม่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน
รายละเอียด


วัดสักสัน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน
รายละเอียด


วัดสันทราย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน
รายละเอียด


วัดหงส์หิน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน
รายละเอียด


วัดกิ่วแก้ว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน
รายละเอียด


วัดกู่ผางลาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน
รายละเอียด


วัดดอยกู่ไก่แก้ว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน
รายละเอียด


วัดสันป่าก้าว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน
รายละเอียด


วัดสันป่าสัก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน
รายละเอียด


วัดห้วยข้าวก่ำ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน
รายละเอียด


วัดบุญเรือง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยยางขาม อำเภอจุน
รายละเอียด


วัดปงสนุก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยยางขาม อำเภอจุน
รายละเอียด


วัดฝั่งหมิ่น
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยยางขาม อำเภอจุน
รายละเอียด


วัดพระธาตุสามดวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยยางขาม อำเภอจุน
รายละเอียด


วัดศรีบุญชุม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยยางขาม อำเภอจุน
รายละเอียด


วัดห้วยยางขาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยยางขาม อำเภอจุน
รายละเอียด


วัดห้วยเกี๋ยง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยยางขาม อำเภอจุน
รายละเอียด


วัดแผ่นดินทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยยางขาม อำเภอจุน
รายละเอียด


วัดทุ่งกาไชย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้
รายละเอียด


วัดพระธาตุแจ่โห้ว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้
รายละเอียด


วัดศรีดอนมูล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้
รายละเอียด


วัดศรีปันต้น
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้
รายละเอียด


วัดกองแล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้
รายละเอียด


วัดดงสุวรรณ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้
รายละเอียด


วัดปงสนุก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้
รายละเอียด


วัดศรีบุญยืน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook