วัดใน จังหวัดน่าน | พระสังฆาธิการ
จังหวัด
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดน่าน


วัดพระธาตุช้างค้ำ วรวิหาร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน
รายละเอียด


วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลม่วงตี๊ด อำเภอภูเพียง
รายละเอียด


วัดพญาภู พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน
รายละเอียด


วัดบุญยืน พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา
รายละเอียด


วัดนาฝ่า
สังกัด มหานิกาย
ตำบลจอมพระ อำเภอท่าวังผา
รายละเอียด


วัดนาเผือก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลจอมพระ อำเภอท่าวังผา
รายละเอียด


วัดน้ำฮาว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลจอมพระ อำเภอท่าวังผา
รายละเอียด


วัดพิกุลทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลจอมพระ อำเภอท่าวังผา
รายละเอียด


วัดยู้
สังกัด มหานิกาย
ตำบลจอมพระ อำเภอท่าวังผา
รายละเอียด


วัดสลีพุทธาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลจอมพระ อำเภอท่าวังผา
รายละเอียด


วัดใหม่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลจอมพระ อำเภอท่าวังผา
รายละเอียด


วัดป่าภาวนาภิรมย์
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลจอมพระ อำเภอท่าวังผา
รายละเอียด


วัดจักรวรรณ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา
รายละเอียด


วัดดอนชัย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา
รายละเอียด


วัดดอนแก่ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา
รายละเอียด


วัดตาลชุม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา
รายละเอียด


วัดสบหนอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา
รายละเอียด


วัดสุคันธาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา
รายละเอียด


วัดห้วยแขม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา
รายละเอียด


วัดมังคลาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา
รายละเอียด


วัดศิลามงคล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา
รายละเอียด


วัดสุทธาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา
รายละเอียด


วัดอุทัยราษฎร์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา
รายละเอียด


วัดดอนแก้ว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา
รายละเอียด


วัดนิโครธาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา
รายละเอียด


วัดฝายมูล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา
รายละเอียด


วัดสบย่าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา
รายละเอียด


วัดหนองบัว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา
รายละเอียด


วัดหนองม่วง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา
รายละเอียด


วัดชลแสงธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา
รายละเอียด


วัดราษฎร์อุดม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา
รายละเอียด


วัดวังทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา
รายละเอียด


วัดแหน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา
รายละเอียด


วัดพุทธานุภาพ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา
รายละเอียด


วัดทุ่งฆ้อง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลยม อำเภอท่าวังผา
รายละเอียด


วัดน้ำไคร้
สังกัด มหานิกาย
ตำบลยม อำเภอท่าวังผา
รายละเอียด


วัดพระธาตุจอมพริก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลยม อำเภอท่าวังผา
รายละเอียด


วัดศรีมงคล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลยม อำเภอท่าวังผา
รายละเอียด


วัดสันติการาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลยม อำเภอท่าวังผา
รายละเอียด


วัดหนองช้างแดง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลยม อำเภอท่าวังผา
รายละเอียด


วัดเชียงยืน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลยม อำเภอท่าวังผา
รายละเอียด


วัดโพธิ์ไทร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลยม อำเภอท่าวังผา
รายละเอียด


วัดป่าไคร้
สังกัด มหานิกาย
ตำบลริม อำเภอท่าวังผา
รายละเอียด


วัดปูคา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลริม อำเภอท่าวังผา
รายละเอียด


วัดศิริธาดา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลริม อำเภอท่าวังผา
รายละเอียด


วัดสุวรรณาวาส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลริม อำเภอท่าวังผา
รายละเอียด


วัดเชียงแล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลริม อำเภอท่าวังผา
รายละเอียด


วัดคัวะดอนทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา
รายละเอียด


วัดดอนตัน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา
รายละเอียด


วัดดอนมูล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา
รายละเอียด


วัดอัมพวัน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา
รายละเอียด


วัดอุทุมพร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา
รายละเอียด


วัดโพธิวราราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา
รายละเอียด


วัดชนะไพรี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา
รายละเอียด


วัดนาทราย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา
รายละเอียด


วัดนาหนุน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา
รายละเอียด


วัดปิตุราษฎร์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา
รายละเอียด


วัดไพรสณฑ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา
รายละเอียด


วัดทุ่งสุน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง
รายละเอียด


วัดศรีดอนชัย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook