วัดใน จังหวัดอุตรดิตถ์ | พระสังฆาธิการ
จังหวัด
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดอุตรดิตถ์


วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล
รายละเอียด


วัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
รายละเอียด


วัดข่อยสูง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลข่อยสูง อำเภอตรอน
รายละเอียด


วัดสักลาย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลข่อยสูง อำเภอตรอน
รายละเอียด


วัดแหลมทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลข่อยสูง อำเภอตรอน
รายละเอียด


วัดไผ่ลูกช้าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลข่อยสูง อำเภอตรอน
รายละเอียด


วัดดอยแก้ว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน
รายละเอียด


วัดราษฎร์สามัคคี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน
รายละเอียด


วัดศรีพุทธโคดม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน
รายละเอียด


วัดศรีสะอาด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน
รายละเอียด


วัดหลวงป่ายาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน
รายละเอียด


วัดไชยมงคล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน
รายละเอียด


วัดชำทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน
รายละเอียด


วัดบ้านแก่งใต้
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน
รายละเอียด


วัดพงสะตือ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน
รายละเอียด


วัดมงคลนิมิตร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน
รายละเอียด


วัดหมู่ห้าสามัคคี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน
รายละเอียด


วัดป่าปทีปาราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน
รายละเอียด


วัดดอยสวรรค์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังแดง อำเภอตรอน
รายละเอียด


วัดถาวรสามัคคีธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังแดง อำเภอตรอน
รายละเอียด


วัดบ้านใหม่โพธิ์เย็น
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังแดง อำเภอตรอน
รายละเอียด


วัดพิกุลทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังแดง อำเภอตรอน
รายละเอียด


วัดวังหิน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังแดง อำเภอตรอน
รายละเอียด


วัดวังแดง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังแดง อำเภอตรอน
รายละเอียด


วัดวังแดงหมู่สอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังแดง อำเภอตรอน
รายละเอียด


วัดศรัทธาพร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังแดง อำเภอตรอน
รายละเอียด


วัดสัจจาราษฎร์บำรุง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังแดง อำเภอตรอน
รายละเอียด


วัดใหม่เยาวชน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังแดง อำเภอตรอน
รายละเอียด


วัดคลึงคราช
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน
รายละเอียด


วัดหาดสองแคว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน
รายละเอียด


วัดแหลมคูณ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน
รายละเอียด


วัดไผ่สว่างสามัคคีธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน
รายละเอียด


วัดน้ำพี้
สังกัด มหานิกาย
ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน
รายละเอียด


วัดหนองหิน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน
รายละเอียด


วัดห้วยปลาดุก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน
รายละเอียด


วัดดอนมูลน้ำลอก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน
รายละเอียด


วัดท่าช้าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน
รายละเอียด


วัดบ่อทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน
รายละเอียด


วัดปางหมิ่น
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน
รายละเอียด


วัดราชคีรีวิเศษ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน
รายละเอียด


วัดวังเบน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน
รายละเอียด


วัดศรีบุญเรือง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน
รายละเอียด


วัดเนินชัย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน
รายละเอียด


วัดแสนขัน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน
รายละเอียด


วัดใหม่เจริญธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน
รายละเอียด


วัดคีรีวงกฎ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน
รายละเอียด


วัดนาป่าคาย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน
รายละเอียด


วัดนาลับแลง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน
รายละเอียด


วัดพลอยสังวรนิรันดร์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน
รายละเอียด


วัดวังปรากฏ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน
รายละเอียด


วัดไร่ห้วยพี้
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน
รายละเอียด


วัดน้ำหมีน้อยสามัคคี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน
รายละเอียด


วัดปางวุ้น
สังกัด มหานิกาย
ตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน
รายละเอียด


วัดผักขวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน
รายละเอียด


วัดร้องลึกศรีชุมภรณ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน
รายละเอียด


วัดวังตะเคียน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน
รายละเอียด


วัดวังโป่ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน
รายละเอียด


วัดสว่างคลองตรอน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน
รายละเอียด


วัดเขาสักรัตนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน
รายละเอียด


วัดท่าแฝก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลจริม อำเภอท่าปลา
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook