วัดใน จังหวัดพิษณุโลก | พระสังฆาธิการ
จังหวัด
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดพิษณุโลก


วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก
รายละเอียด


วัดชาติตระการ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ
รายละเอียด


วัดนาจาน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ
รายละเอียด


วัดนาเปอะ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ
รายละเอียด


วัดน้ำปุ้น
สังกัด มหานิกาย
ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ
รายละเอียด


วัดปากรอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ
รายละเอียด


วัดโคกผักหวาน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ
รายละเอียด


วัดเจริญราษฎร์ศรัทธา
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ
รายละเอียด


วัดท่าสะแก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าสะแก อำเภอชาติตระการ
รายละเอียด


วัดนงราชธาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าสะแก อำเภอชาติตระการ
รายละเอียด


วัดน้ำผึ้ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าสะแก อำเภอชาติตระการ
รายละเอียด


วัดศรีมงคลพัฒนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าสะแก อำเภอชาติตระการ
รายละเอียด


วัดโพธิ์ศรี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าสะแก อำเภอชาติตระการ
รายละเอียด


วัดโพนไทรงาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าสะแก อำเภอชาติตระการ
รายละเอียด


วัดขวดน้ำมัน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ
รายละเอียด


วัดบ่อภาค
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ
รายละเอียด


วัดชุมแสง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ
รายละเอียด


วัดซำหวาย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ
รายละเอียด


วัดนาตาจูม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ
รายละเอียด


วัดนาหล่ม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ
รายละเอียด


วัดน้ำทองน้อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ
รายละเอียด


วัดบ้านดง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ
รายละเอียด


วัดพรสวรรค์วราราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ
รายละเอียด


วัดห้วยน้ำอุ่น
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ
รายละเอียด


วัดห้วยน้ำเย็น
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ
รายละเอียด


วัดน้อยโพธิ์ไทยงาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ
รายละเอียด


วัดบ้านนา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ
รายละเอียด


วัดประชาราษฎร์สามัคคีธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ
รายละเอียด


วัดป่าแดง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ
รายละเอียด


วัดราชสามัคคี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ
รายละเอียด


วัดเวฬุวัลย์ประชาสันต์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ
รายละเอียด


วัดป่าสมบูรณ์ธรรม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ
รายละเอียด


วัดสวนเมี่ยง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสวนเมี่ยง อำเภอชาติตระการ
รายละเอียด


วัดหนองขาหย่าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสวนเมี่ยง อำเภอชาติตระการ
รายละเอียด


วัดโคกใหญ่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสวนเมี่ยง อำเภอชาติตระการ
รายละเอียด


วัดนาขุมคัน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย
รายละเอียด


วัดนาทุ่งใหญ่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย
รายละเอียด


วัดนาฟองแดง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย
รายละเอียด


วัดนาลานข้าว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย
รายละเอียด


วัดนาเมือง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย
รายละเอียด


วัดกลาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย
รายละเอียด


วัดนครไทยวราราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย
รายละเอียด


วัดป่าวิโมกข์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย
รายละเอียด


วัดหนองลาน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย
รายละเอียด


วัดหน้าพระธาตุ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย
รายละเอียด


วัดหนองจิก
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย
รายละเอียด


วัดนาคล้าย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย
รายละเอียด


วัดนาบัว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย
รายละเอียด


วัดน้ำทวน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย
รายละเอียด


วัดน้ำลอม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย
รายละเอียด


วัดศรีโพธาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลน้ำกุ่ม อำเภอนครไทย
รายละเอียด


วัดโพธิ์ไทร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลน้ำกุ่ม อำเภอนครไทย
รายละเอียด


วัดนาตาดี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย
รายละเอียด


วัดน้ำเลา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย
รายละเอียด


วัดบ่อโพธิ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย
รายละเอียด


วัดป่ารวก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย
รายละเอียด


วัดแก่งทุ่ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย
รายละเอียด


วัดนาตาดี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย
รายละเอียด


วัดใหม่อนามัย
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย
รายละเอียด


วัดน้ำลัด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านพร้าว อำเภอนครไทย
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook