วัดใน จังหวัดเพชรบูรณ์ | พระสังฆาธิการ
จังหวัด
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดเพชรบูรณ์


วัดไพรสณฑ์ศักดาราม พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก
รายละเอียด


วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
รายละเอียด


วัดเพชรวราราม พระอารามหลวง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
รายละเอียด


วัดคลองห้วยนา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลชนแดน อำเภอชนแดน
รายละเอียด


วัดพระพุทธบาทชนแดน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลชนแดน อำเภอชนแดน
รายละเอียด


วัดวังลาด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลชนแดน อำเภอชนแดน
รายละเอียด


วัดสว่างอรุณ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลชนแดน อำเภอชนแดน
รายละเอียด


วัดหนองแดงเทพประทาน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลชนแดน อำเภอชนแดน
รายละเอียด


วัดเขาคณาผาแดง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลชนแดน อำเภอชนแดน
รายละเอียด


วัดโคกเจริญเหนือ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลชนแดน อำเภอชนแดน
รายละเอียด


วัดโป่งตาเบ้า
สังกัด มหานิกาย
ตำบลชนแดน อำเภอชนแดน
รายละเอียด


วัดกิตติสารวนาราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลชนแดน อำเภอชนแดน
รายละเอียด


วัดป่าชนแดน
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลชนแดน อำเภอชนแดน
รายละเอียด


วัดซับเจริญ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลซับพุทรา อำเภอชนแดน
รายละเอียด


วัดทรัพย์พุทรา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลซับพุทรา อำเภอชนแดน
รายละเอียด


วัดบ้านซับมาแสน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลซับพุทรา อำเภอชนแดน
รายละเอียด


วัดบ้านเนินสง่า
สังกัด มหานิกาย
ตำบลซับพุทรา อำเภอชนแดน
รายละเอียด


วัดมะขามแดงเจริญธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลซับพุทรา อำเภอชนแดน
รายละเอียด


วัดวังไทร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลซับพุทรา อำเภอชนแดน
รายละเอียด


วัดเขาเพิ่ม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลซับพุทรา อำเภอชนแดน
รายละเอียด


วัดโคกสารสัจจธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลซับพุทรา อำเภอชนแดน
รายละเอียด


วัดญาณเมธี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงขุย อำเภอชนแดน
รายละเอียด


วัดดงขุย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงขุย อำเภอชนแดน
รายละเอียด


วัดดงเสือเหลือง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงขุย อำเภอชนแดน
รายละเอียด


วัดทุ่งโตนด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงขุย อำเภอชนแดน
รายละเอียด


วัดบุ่งคล้า
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงขุย อำเภอชนแดน
รายละเอียด


วัดวังศาลา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงขุย อำเภอชนแดน
รายละเอียด


วัดวารีล้อม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงขุย อำเภอชนแดน
รายละเอียด


วัดวารีวงษ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงขุย อำเภอชนแดน
รายละเอียด


วัดสว่างเนตร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงขุย อำเภอชนแดน
รายละเอียด


วัดหนองระมาน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงขุย อำเภอชนแดน
รายละเอียด


วัดเนินสะอาด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงขุย อำเภอชนแดน
รายละเอียด


วัดคลองตะเคียน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน
รายละเอียด


วัดป่าเขาสักวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน
รายละเอียด


วัดพระธาตุเนินสว่าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน
รายละเอียด


วัดสันติสุขาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน
รายละเอียด


วัดหนองกลอย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน
รายละเอียด


วัดเขาน้อยรังแตน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน
รายละเอียด


วัดเขาสัก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน
รายละเอียด


วัดเนินสว่าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน
รายละเอียด


วัดโป่งนกแก้ว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน
รายละเอียด


วัดกุฎีพระ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน
รายละเอียด


วัดจันทาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน
รายละเอียด


วัดดงแขวน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน
รายละเอียด


วัดทรัพย์เจริญผล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน
รายละเอียด


วัดทุ่งสว่าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน
รายละเอียด


วัดราษฎร์สุขเกษม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน
รายละเอียด


วัดวังปลาช่อน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน
รายละเอียด


วัดศิริรัตน์วนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน
รายละเอียด


วัดหนองโก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน
รายละเอียด


วัดเขาบ่อทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน
รายละเอียด


วัดโพธิ์เตี้ย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน
รายละเอียด


วัดป่าศรีถาวร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน
รายละเอียด


วัดป่าเขาช่องลม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน
รายละเอียด


วัดถ้ำมงคล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านกล้วย อำเภอชนแดน
รายละเอียด


วัดธรรมรัตนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านกล้วย อำเภอชนแดน
รายละเอียด


วัดวังรวก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านกล้วย อำเภอชนแดน
รายละเอียด


วัดสำราญราษฎร์สามัคคี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านกล้วย อำเภอชนแดน
รายละเอียด


วัดสิรินทาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านกล้วย อำเภอชนแดน
รายละเอียด


วัดเขาคณฑา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านกล้วย อำเภอชนแดน
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook