วัดใน จังหวัดพิจิตร | พระสังฆาธิการ
จังหวัด
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดพิจิตร


วัดมงคลทับคล้อ พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ
รายละเอียด


วัดท่าหลวง พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร
รายละเอียด


วัดคลองทราย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ
รายละเอียด


วัดดงเจริญ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ
รายละเอียด


วัดตลิ่งชัน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ
รายละเอียด


วัดวังกะทะ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ
รายละเอียด


วัดวังก้านเหลือง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ
รายละเอียด


วัดวังงิ้ว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ
รายละเอียด


วัดอรัญญวาสี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ
รายละเอียด


วัดบรรพตสุทธาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ
รายละเอียด


วัดกุดประดู่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ
รายละเอียด


วัดตะกรุดไร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ
รายละเอียด


วัดทายการาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ
รายละเอียด


วัดวังบงก์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ
รายละเอียด


วัดวังหินแรง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ
รายละเอียด


วัดสำนักขุนเณร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ
รายละเอียด


วัดเกาะแก้ว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ
รายละเอียด


วัดไทรย้อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ
รายละเอียด


วัดวังหว้า
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ
รายละเอียด


วัดสมบูรณ์ธรรมกายาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ
รายละเอียด


วัดห้วยพุก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ
รายละเอียด


วัดเนินชัยศรี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ
รายละเอียด


วัดใดลึก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ
รายละเอียด


วัดธรรมสังเวช
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยร่วม อำเภอดงเจริญ
รายละเอียด


วัดหนองสนวน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยร่วม อำเภอดงเจริญ
รายละเอียด


วัดหนองสองห้อง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยร่วม อำเภอดงเจริญ
รายละเอียด


วัดห้วยน้ำโจน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยร่วม อำเภอดงเจริญ
รายละเอียด


วัดห้วยร่วม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยร่วม อำเภอดงเจริญ
รายละเอียด


วัดประชุมชนสิตาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคลองคูณ อำเภอตะพานหิน
รายละเอียด


วัดวังไคร้
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคลองคูณ อำเภอตะพานหิน
รายละเอียด


วัดอ้อมหล่ม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคลองคูณ อำเภอตะพานหิน
รายละเอียด


วัดคลองคูณ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคลองคูน อำเภอตะพานหิน
รายละเอียด


วัดงิ้วราย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลงิ้วราย อำเภอตะพานหิน
รายละเอียด


วัดต้นชุมแสง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลงิ้วราย อำเภอตะพานหิน
รายละเอียด


วัดตะพานหิน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลงิ้วราย อำเภอตะพานหิน
รายละเอียด


วัดปิ่นสุทธาวาส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลงิ้วราย อำเภอตะพานหิน
รายละเอียด


วัดพฤกษะวันโชติการาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลงิ้วราย อำเภอตะพานหิน
รายละเอียด


วัดสันติพลาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลงิ้วราย อำเภอตะพานหิน
รายละเอียด


วัดหาดแตงโม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลงิ้วราย อำเภอตะพานหิน
รายละเอียด


วัดดงตะขบ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงตะขบ อำเภอตะพานหิน
รายละเอียด


วัดหนองคล่อ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงตะขบ อำเภอตะพานหิน
รายละเอียด


วัดเกาะ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงตะขบ อำเภอตะพานหิน
รายละเอียด


วัดใหม่สำราญ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงตะขบ อำเภอตะพานหิน
รายละเอียด


วัดทับปรูพัฒนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน
รายละเอียด


วัดทับหมัน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน
รายละเอียด


วัดบึงประดู่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน
รายละเอียด


วัดทุ่งโพธิ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอตะพานหิน
รายละเอียด


วัดบึงบ่าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอตะพานหิน
รายละเอียด


วัดหนองเครือซูด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอตะพานหิน
รายละเอียด


วัดเจริญศรัทธา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอตะพานหิน
รายละเอียด


วัดพนมยอ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน
รายละเอียด


วัดยางขาวสุทธาวาส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน
รายละเอียด


วัดวังสำโรง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน
รายละเอียด


วัดสามบึงบาตร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน
รายละเอียด


วัดหนองหวานไทยยาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน
รายละเอียด


วัดหนองหวายไทยยาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน
รายละเอียด


วัดพระพุทธบาทเขารวก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน
รายละเอียด


วัดราษฎร์เจริญ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน
รายละเอียด


วัดสัตตวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน
รายละเอียด


วัดเนินทราย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook