วัดใน จังหวัดนครสวรรค์ | พระสังฆาธิการ
จังหวัด
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดนครสวรรค์


วัดตากฟ้า พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า
รายละเอียด


วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์
รายละเอียด


วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์
รายละเอียด


วัดโพธาราม พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์
รายละเอียด


วัดชุมตาบง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง
รายละเอียด


วัดชุมม่วงศรีบุญมาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง
รายละเอียด


วัดตลิ่งสูงเทพนิมิต
สังกัด มหานิกาย
ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง
รายละเอียด


วัดป่าเขาเขียว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง
รายละเอียด


วัดหนองจิกทรายมูล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง
รายละเอียด


วัดเขาจั๊กจั่นวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง
รายละเอียด


วัดเขาแดงเจริญธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง
รายละเอียด


วัดโปร่งสะเดา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง
รายละเอียด


วัดชุมม่วงเหนือ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง
รายละเอียด


วัดปางสวรรค์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง
รายละเอียด


วัดศรีอุดมวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง
รายละเอียด


วัดเขาหินกราวสามัคคีธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง
รายละเอียด


วัดฆะมัง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลฆะมัง อำเภอชุมแสง
รายละเอียด


วัดพิกุล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลฆะมัง อำเภอชุมแสง
รายละเอียด


วัดแหลมยาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลฆะมัง อำเภอชุมแสง
รายละเอียด


วัดคลองปลากดใน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง
รายละเอียด


วัดทับกฤชกลาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง
รายละเอียด


วัดทับกฤชเหนือ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง
รายละเอียด


วัดทุ่งแว่น
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง
รายละเอียด


วัดหนองแม่พังงา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง
รายละเอียด


วัดโพธิ์เงินราษฎร์ศรัทธา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง
รายละเอียด


วัดดอนสนวน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทับกฤชใต้ อำเภอชุมแสง
รายละเอียด


วัดทับกฤชใต้
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทับกฤชใต้ อำเภอชุมแสง
รายละเอียด


วัดช้าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าไม้ อำเภอชุมแสง
รายละเอียด


วัดดงกะพี้
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าไม้ อำเภอชุมแสง
รายละเอียด


วัดท่าไม้
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าไม้ อำเภอชุมแสง
รายละเอียด


วัดปึกวงฆ้องชัย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าไม้ อำเภอชุมแสง
รายละเอียด


วัดวังใหญ่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าไม้ อำเภอชุมแสง
รายละเอียด


วัดหนองขอน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าไม้ อำเภอชุมแสง
รายละเอียด


วัดคลองยาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง
รายละเอียด


วัดท่ามะพลับราษฎร์บำรุง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง
รายละเอียด


วัดบางเคียน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง
รายละเอียด


วัดบ้านลาด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง
รายละเอียด


วัดเนินสะเดา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง
รายละเอียด


วัดคลองปลากดนอก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพันลาน อำเภอชุมแสง
รายละเอียด


วัดคลองสำพรึง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพันลาน อำเภอชุมแสง
รายละเอียด


วัดท่าจันทร์วิปัสสนา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพันลาน อำเภอชุมแสง
รายละเอียด


วัดพันลาน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพันลาน อำเภอชุมแสง
รายละเอียด


วัดป่าพันลานใต้
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลพันลาน อำเภอชุมแสง
รายละเอียด


วัดชุมแสง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพิกุล อำเภอชุมแสง
รายละเอียด


วัดบางไซ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพิกุล อำเภอชุมแสง
รายละเอียด


วัดสองพี่น้อง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพิกุล อำเภอชุมแสง
รายละเอียด


วัดหางตลาด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพิกุล อำเภอชุมแสง
รายละเอียด


วัดแสงสวรรค์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพิกุล อำเภอชุมแสง
รายละเอียด


วัดดงขุย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง
รายละเอียด


วัดมงคลสุจริตธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง
รายละเอียด


วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง
รายละเอียด


วัดสระตาล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง
รายละเอียด


วัดหนองกระเจา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง
รายละเอียด


วัดหนองกุ่ม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง
รายละเอียด


วัดหนองยาวตะโก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง
รายละเอียด


วัดหนองโก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง
รายละเอียด


วัดหัวกระทุ่ม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง
รายละเอียด


วัดคลองระนง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง
รายละเอียด


วัดท่านา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง
รายละเอียด


วัดหนองคาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook