วัดใน จังหวัดกำแพงเพชร | พระสังฆาธิการ
จังหวัด
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดกำแพงเพชร


วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร
รายละเอียด


วัดคูยาง พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร
รายละเอียด


วัดนาควัชรโสภณ พระอารามหลวง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร
รายละเอียด


วัดพระนอน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเขาคีริส อำพรานกระต่ายเภอ
รายละเอียด


วัดยางสูง
สังกัด มหานิกาย
อำเภอขาณุวรลักษบุรี
รายละเอียด


วัดดอนเหียง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดอนแตง อำเภอขาณุวรลักษบุรี
รายละเอียด


วัดดอนแตง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดอนแตง อำเภอขาณุวรลักษบุรี
รายละเอียด


วัดดอนโค้ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดอนแตง อำเภอขาณุวรลักษบุรี
รายละเอียด


วัดดำรงธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดอนแตง อำเภอขาณุวรลักษบุรี
รายละเอียด


วัดบุญมั่นศรัทธาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดอนแตง อำเภอขาณุวรลักษบุรี
รายละเอียด


วัดพรหมนิมิต
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดอนแตง อำเภอขาณุวรลักษบุรี
รายละเอียด


วัดกำแพงสวรรค์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ่อถ้ำ อำเภอขาณุวรลักษบุรี
รายละเอียด


วัดคลองใหม่พัฒนาสุทธาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ่อถ้ำ อำเภอขาณุวรลักษบุรี
รายละเอียด


วัดคูหาสวรรค์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ่อถ้ำ อำเภอขาณุวรลักษบุรี
รายละเอียด


วัดบ่อกระบาก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ่อถ้ำ อำเภอขาณุวรลักษบุรี
รายละเอียด


วัดประชาร่วมใจ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ่อถ้ำ อำเภอขาณุวรลักษบุรี
รายละเอียด


วัดมอเหลือง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ่อถ้ำ อำเภอขาณุวรลักษบุรี
รายละเอียด


วัดส่องตาแล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ่อถ้ำ อำเภอขาณุวรลักษบุรี
รายละเอียด


วัดสันติวัน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ่อถ้ำ อำเภอขาณุวรลักษบุรี
รายละเอียด


วัดหนองบอนราษฎร์บำรุง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ่อถ้ำ อำเภอขาณุวรลักษบุรี
รายละเอียด


วัดเนินยางงาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ่อถ้ำ อำเภอขาณุวรลักษบุรี
รายละเอียด


วัดโอ่งทานราษฎร์บำรุง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ่อถ้ำ อำเภอขาณุวรลักษบุรี
รายละเอียด


วัดใหม่หนองยาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ่อถ้ำ อำเภอขาณุวรลักษบุรี
รายละเอียด


วัดคลองสะพานช้าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี
รายละเอียด


วัดธรรมวารี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี
รายละเอียด


วัดปางมะค่า
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี
รายละเอียด


วัดรวมใจภักดิ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี
รายละเอียด


วัดวังน้อยวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี
รายละเอียด


วัดวังน้ำพัฒนา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี
รายละเอียด


วัดวังปลาอ้าว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี
รายละเอียด


วัดศรีมงคล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี
รายละเอียด


วัดศรีสมบูรณ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี
รายละเอียด


วัดศรีเกษตรพัฒนา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี
รายละเอียด


วัดศรีไพศาล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี
รายละเอียด


วัดส่องตาแล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี
รายละเอียด


วัดสามัคคีธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี
รายละเอียด


วัดอ่างหินเพลิง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี
รายละเอียด


วัดเกาะแก้ว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี
รายละเอียด


วัดเขาประตูชัย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี
รายละเอียด


วัดเขาสว่างธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี
รายละเอียด


วัดเทพเนรมิตร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี
รายละเอียด


วัดใหม่ศรีสว่าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี
รายละเอียด


วัดบึงกอก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่าพุทรา อำเภอขาณุวรลักษบุรี
รายละเอียด


วัดปลูกศรัทธา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่าพุทรา อำเภอขาณุวรลักษบุรี
รายละเอียด


วัดสันติยาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่าพุทรา อำเภอขาณุวรลักษบุรี
รายละเอียด


วัดหนองกระทุ่ม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่าพุทรา อำเภอขาณุวรลักษบุรี
รายละเอียด


วัดอุดมศรัทธาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่าพุทรา อำเภอขาณุวรลักษบุรี
รายละเอียด


วัดเขาพิมพาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่าพุทรา อำเภอขาณุวรลักษบุรี
รายละเอียด


วัดแก้วโสภณ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่าพุทรา อำเภอขาณุวรลักษบุรี
รายละเอียด


วัดบึงเสือเต้น
สังกัด มหานิกาย
ตำบลยางสูง อำเภอขาณุวรลักษบุรี
รายละเอียด


วัดปรีชาราษฎร์บำรุง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลยางสูง อำเภอขาณุวรลักษบุรี
รายละเอียด


วัดพัฒนราษฎร์บำรุง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลยางสูง อำเภอขาณุวรลักษบุรี
รายละเอียด


วัดมาบมะโมง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลยางสูง อำเภอขาณุวรลักษบุรี
รายละเอียด


วัดศรีมหาโพธิ์รัตนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลยางสูง อำเภอขาณุวรลักษบุรี
รายละเอียด


วัดหัวเสลาโพธาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลยางสูง อำเภอขาณุวรลักษบุรี
รายละเอียด


วัดเกาะฝ้าย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลยางสูง อำเภอขาณุวรลักษบุรี
รายละเอียด


วัดขนุนงาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังชะพลู อำเภอขาณุวรลักษบุรี
รายละเอียด


วัดช่องลม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังชะพลู อำเภอขาณุวรลักษบุรี
รายละเอียด


วัดนาเหนือ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังชะพลู อำเภอขาณุวรลักษบุรี
รายละเอียด


วัดบ้านไร่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังชะพลู อำเภอขาณุวรลักษบุรี
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook