วัดใน จังหวัดอุทัยธานี | พระสังฆาธิการ
จังหวัด
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดอุทัยธานี


วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี
รายละเอียด


วัดชุมยางสามัคคีธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน
รายละเอียด


วัดตลุกดู่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน
รายละเอียด


วัดผาลาดธาราราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน
รายละเอียด


วัดวังเตย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน
รายละเอียด


วัดสวนขวัญ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน
รายละเอียด


วัดสาลีสามัคคีธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน
รายละเอียด


วัดหนองจิกยาว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน
รายละเอียด


วัดหนองนกยูง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน
รายละเอียด


วัดหนองไผ่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน
รายละเอียด


วัดเขาปฐวี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน
รายละเอียด


วัดเพชรกาฬสินธุ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน
รายละเอียด


วัดโป่งเก้ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน
รายละเอียด


วัดทัพทันวัฒนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน
รายละเอียด


วัดหนองหญ้าไทร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน
รายละเอียด


วัดมะเดื่อ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งนาไทย อำเภอทัพทัน
รายละเอียด


วัดเขาโคกโค
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งนาไทย อำเภอทัพทัน
รายละเอียด


วัดคอดยาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน
รายละเอียด


วัดวังสาริกา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน
รายละเอียด


วัดหนองขนาก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน
รายละเอียด


วัดหนองขุย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน
รายละเอียด


วัดหนองเป็ดก่า
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน
รายละเอียด


วัดดงพิกุล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน
รายละเอียด


วัดตลุกหมู
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน
รายละเอียด


วัดหนองมะเขือ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน
รายละเอียด


วัดหนองเรือโกลน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน
รายละเอียด


วัดท่ามะขามป้อม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองยายดา อำเภอทัพทัน
รายละเอียด


วัดป่าเรไลยก์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองยายดา อำเภอทัพทัน
รายละเอียด


วัดหนองกระดี่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองยายดา อำเภอทัพทัน
รายละเอียด


วัดหนองกระดี่นอก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองยายดา อำเภอทัพทัน
รายละเอียด


วัดหนองสระ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองสระ อำเภอทัพทัน
รายละเอียด


วัดดอนหวาย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอทัพทัน
รายละเอียด


วัดทุ่งนาไทย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเขาขี้ฝอย อำเภอทัพทัน
รายละเอียด


วัดเขาน้อย (บน)
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน
รายละเอียด


วัดเขาน้อย (ล่าง)
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน
รายละเอียด


วัดเขาลูกช้าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน
รายละเอียด


วัดโคกหม้อ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน
รายละเอียด


วัดทองธรรมาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่
รายละเอียด


วัดทองหลาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่
รายละเอียด


วัดป่าแจ้งประจักษ์โกศล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่
รายละเอียด


วัดสมศรีพัฒนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่
รายละเอียด


วัดถ้ำพระธาตุเมืองเทพ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่
รายละเอียด


วัดทัพคล้าย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่
รายละเอียด


วัดทัพหมัน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่
รายละเอียด


วัดทัพหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่
รายละเอียด


วัดภูจวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่
รายละเอียด


วัดสวนพลู
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่
รายละเอียด


วัดสามัคคีธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่
รายละเอียด


วัดเขาถ้ำประทุน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่
รายละเอียด


วัดแสงธรรมวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่
รายละเอียด


วัดใหม่หนองแก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่
รายละเอียด


วัดบ้านไร่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่
รายละเอียด


วัดวังตอ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่
รายละเอียด


วัดห้วยบง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่
รายละเอียด


วัดไร่พริก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่
รายละเอียด


วัดอุดมสุข
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน อำเภอบ้านไร่
รายละเอียด


วัดเขาว่าน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน อำเภอบ้านไร่
รายละเอียด


วัดถ้ำเขาวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่
รายละเอียด


วัดสะนำ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่
รายละเอียด


วัดหนองปรือ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook