วัดใน จังหวัดลพบุรี | พระสังฆาธิการ
จังหวัด
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดลพบุรี


วัดกวิศรารามราชวรวิหาร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี
รายละเอียด


วัดสิริจันทรนิมิตร วรวิหาร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี
รายละเอียด


วัดเสาธงทอง พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี
รายละเอียด


วัดมณีชลขันธ์ พระอารามหลวง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลพรหมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี
รายละเอียด


วัดคลองนารายณ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล
รายละเอียด


วัดโกรกรกฟ้า
สังกัด มหานิกาย
ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล
รายละเอียด


วัดธารีรัฐการาม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล
รายละเอียด


วัดศิริบรรพต
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล
รายละเอียด


วัดสิริโสภณวนาราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล
รายละเอียด


วัดจันทาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล
รายละเอียด


วัดถนนโค้ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล
รายละเอียด


วัดท่ามะกอกชยากร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล
รายละเอียด


วัดลำโกฎิทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล
รายละเอียด


วัดเนินศิลาสุวรรณาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล
รายละเอียด


วัดไชยดิตถาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล
รายละเอียด


วัดซับกระโดน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลซับตะเคียน อำเภอชัยบาดาล
รายละเอียด


วัดซับตะเคียน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลซับตะเคียน อำเภอชัยบาดาล
รายละเอียด


วัดหนองโก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลซับตะเคียน อำเภอชัยบาดาล
รายละเอียด


วัดเขาตะแคงสามัคคี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลซับตะเคียน อำเภอชัยบาดาล
รายละเอียด


วัดท่าดินดำ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล
รายละเอียด


วัดท่าปลวกสูง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล
รายละเอียด


วัดท่าแสมสาร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล
รายละเอียด


วัดวังตะเคียน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล
รายละเอียด


วัดหนองปลาไหล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล
รายละเอียด


วัดโคกสมบูรณ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล
รายละเอียด


วัดวารินบุญญาวาส
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล
รายละเอียด


วัดคลองไทร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล
รายละเอียด


วัดท่าฉางราษฎร์บำรุง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล
รายละเอียด


วัดธงชัยวราราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล
รายละเอียด


วัดสันตะลุง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล
รายละเอียด


วัดท่ามะนาว
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล
รายละเอียด


วัดซับงูเหลือม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล
รายละเอียด


วัดนาโสม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล
รายละเอียด


วัดศิริมงคล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล
รายละเอียด


วัดเขาตำบล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล
รายละเอียด


วัดคีรีเจริญธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล
รายละเอียด


วัดนิคมพัฒนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล
รายละเอียด


วัดบ้านไร่พัฒนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล
รายละเอียด


วัดพิทักษ์ไทยสุขเจริญ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล
รายละเอียด


วัดศรีอุบลจันทาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล
รายละเอียด


วัดเนินหาด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล
รายละเอียด


วัดโค้งรถไฟเจริญธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล
รายละเอียด


วัดถ้ำเขาปรางค์
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล
รายละเอียด


วัดซับกระทิงวราราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล
รายละเอียด


วัดซับเค้าแมว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล
รายละเอียด


วัดรังนกวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล
รายละเอียด


วัดลำพญาไม้
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล
รายละเอียด


วัดสิงหาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล
รายละเอียด


วัดเขาสมโภชน์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล
รายละเอียด


วัดวังอ่าง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล
รายละเอียด


วัดโบสถ์
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล
รายละเอียด


วัดน้อยสามัคคีธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล
รายละเอียด


วัดบ้านใหม่สามัคคี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล
รายละเอียด


วัดเขาชัณกาศ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล
รายละเอียด


วัดเขาศรีสามัคคี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล
รายละเอียด


วัดเทพประสิทธิ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล
รายละเอียด


วัดมงคลนิมิต
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล
รายละเอียด


วัดนารายณ์ทรงธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล
รายละเอียด


วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล
รายละเอียด


วัดห้วยนา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook