วัดใน จังหวัดอ่างทอง | พระสังฆาธิการ
จังหวัด
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดอ่างทอง


วัดป่าโมก วรวิหาร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก
รายละเอียด


วัดไชโย วรวิหาร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลไชโย อำเภอไชโย
รายละเอียด


วัดอ่างทอง วรวิหาร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง
รายละเอียด


วัดกุญชรชาติการาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก
รายละเอียด


วัดนรสิงห์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก
รายละเอียด


วัดปราสาท
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก
รายละเอียด


วัดลาดเค้า
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก
รายละเอียด


วัดพานิช
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางปลากด อำเภอป่าโมก
รายละเอียด


วัดพินิจธรรมสาร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางปลากด อำเภอป่าโมก
รายละเอียด


วัดวิหารแดง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางปลากด อำเภอป่าโมก
รายละเอียด


วัดแจ้ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางปลากด อำเภอป่าโมก
รายละเอียด


วัดแสนสุข
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางปลากด อำเภอป่าโมก
รายละเอียด


วัดท่าสุทธาวาส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก
รายละเอียด


วัดสระแก้ว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก
รายละเอียด


วัดสว่างอารมณ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก
รายละเอียด


วัดอัมพวัน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก
รายละเอียด


วัดโบสถ์วรดิตถ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก
รายละเอียด


วัดพายทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก
รายละเอียด


วัดเกตุ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก
รายละเอียด


วัดโบสถ์สายทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก
รายละเอียด


วัดเอกราช
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก
รายละเอียด


วัดถนน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก
รายละเอียด


วัดพิจารณ์โสภณ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก
รายละเอียด


วัดศรีมหาโพธิ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโรงข้าง อำเภอป่าโมก
รายละเอียด


วัดนางชำ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคลองขนาก อำเภอวิเศษชัยชาญ
รายละเอียด


วัดโพธิ์ศรี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคลองขนาก อำเภอวิเศษชัยชาญ
รายละเอียด


วัดโพธิ์เอน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคลองขนาก อำเภอวิเศษชัยชาญ
รายละเอียด


วัดตลาดใหม่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ
รายละเอียด


วัดลาดเป็ด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ
รายละเอียด


วัดสนาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ
รายละเอียด


วัดโพธิธรรมโชติยาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ
รายละเอียด


วัดคลองพูล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ
รายละเอียด


วัดบางจัก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ
รายละเอียด


วัดช้าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ
รายละเอียด


วัดยางมณี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ
รายละเอียด


วัดศาลาดิน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ
รายละเอียด


วัดใหม่
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ
รายละเอียด


วัดน้อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลยี่ล้น อำเภอวิเศษชัยชาญ
รายละเอียด


วัดอบทม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลยี่ล้น อำเภอวิเศษชัยชาญ
รายละเอียด


วัดไผ่หมูขวิดศรัทธาธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลยี่ล้น อำเภอวิเศษชัยชาญ
รายละเอียด


วัดกำแพง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ
รายละเอียด


วัดคูมะนาวหวาน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ
รายละเอียด


วัดตูม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ
รายละเอียด


วัดนางในธัมมิการาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ
รายละเอียด


วัดสำโรง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ
รายละเอียด


วัดสิงห์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ
รายละเอียด


วัดหลวงสุนทราราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ
รายละเอียด


วัดอ้อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ
รายละเอียด


วัดเขียน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ
รายละเอียด


วัดไร่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ
รายละเอียด


วัดสิทธาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสาวร้องไห้ อำเภอวิเศษชัยชาญ
รายละเอียด


วัดอินทราวาส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสาวร้องไห้ อำเภอวิเศษชัยชาญ
รายละเอียด


วัดท่าช้าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสี่ร้อย อำเภอวิเศษชัยชาญ
รายละเอียด


วัดทำนบ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสี่ร้อย อำเภอวิเศษชัยชาญ
รายละเอียด


วัดน้ำพุสิทธาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสี่ร้อย อำเภอวิเศษชัยชาญ
รายละเอียด


วัดสี่ร้อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสี่ร้อย อำเภอวิเศษชัยชาญ
รายละเอียด


วัดหินงอก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสี่ร้อย อำเภอวิเศษชัยชาญ
รายละเอียด


วัดไทรยืด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสี่ร้อย อำเภอวิเศษชัยชาญ
รายละเอียด


วัดคลองสำโรง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ
รายละเอียด


วัดลานช้าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook