วัดใน จังหวัดสงขลา | พระสังฆาธิการ
จังหวัด
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดสงขลา


วัดในวัง พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี
รายละเอียด


วัดโคกสมานคุณ พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่
รายละเอียด


วัดชัยมงคล พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา
รายละเอียด


วัดโพธิ์ปฐมาวาส พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา
รายละเอียด


วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา
รายละเอียด


วัดทุ่งบัว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์
รายละเอียด


วัดอินทราวาส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์
รายละเอียด


วัดอ่าวบัว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์
รายละเอียด


วัดเกาะใหญ่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์
รายละเอียด


วัดแหลมบ่อท่อ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์
รายละเอียด


วัดแหลมหาด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์
รายละเอียด


วัดโตนดด้วน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์
รายละเอียด


วัดรัตนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์
รายละเอียด


วัดเชิงแสกลาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์
รายละเอียด


วัดเชิงแสใต้
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์
รายละเอียด


วัดเอก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์
รายละเอียด


วัดกาหรำ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์
รายละเอียด


วัดโรง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์
รายละเอียด


วัดเลียบ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง
รายละเอียด


วัดโคกกอ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง
รายละเอียด


วัดโพธิ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง
รายละเอียด


วัดบางศาลา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง
รายละเอียด


วัดปรางแก้ว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง
รายละเอียด


วัดชูนวลรัตนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง
รายละเอียด


วัดปลักคล้า
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง
รายละเอียด


วัดโคกม่วง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง
รายละเอียด


วัดโคกเหรียง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง
รายละเอียด


วัดควนโส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง
รายละเอียด


วัดบ่อหว้า
สังกัด มหานิกาย
ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง
รายละเอียด


วัดปากจ่า
สังกัด มหานิกาย
ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง
รายละเอียด


วัดโพธิธรรมาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง
รายละเอียด


วัดบางทีง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง
รายละเอียด


วัดบางเหรียง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง
รายละเอียด


วัดป่ากันตพงษ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง
รายละเอียด


วัดแพรกสุวรรณ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง
รายละเอียด


วัดแสงอรุณ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง
รายละเอียด


วัดโคกเมือง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง
รายละเอียด


วัดคงคาวดี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง
รายละเอียด


วัดควนเนียง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง
รายละเอียด


วัดควนเนียงใน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง
รายละเอียด


วัดท่าม่วง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง
รายละเอียด


วัดบ่อบัวแก้ว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง
รายละเอียด


วัดบ้านกรอบ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง
รายละเอียด


วัดปานศึกษาธิการาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง
รายละเอียด


วัดป่ารัตภูมิ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง
รายละเอียด


วัดท่าข้าม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยลึก อำเภอควนเนียง
รายละเอียด


วัดท่าหยี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยลึก อำเภอควนเนียง
รายละเอียด


วัดขุนตัดหวาย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขุนตัดหวาย อำเภอจะนะ
รายละเอียด


วัดช่องเขา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ
รายละเอียด


วัดทุ่งแนะ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ
รายละเอียด


วัดควนมิตร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ
รายละเอียด


วัดมัชฌิมเขต
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคู อำเภอจะนะ
รายละเอียด


วัดขุนทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ
รายละเอียด


วัดป่าแจ้งแก้ว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ
รายละเอียด


วัดโคกทราย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ
รายละเอียด


วัดช้างคลอด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าหมอไทร อำเภอจะนะ
รายละเอียด


วัดโพรงงู
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าหมอไทร อำเภอจะนะ
รายละเอียด


วัดนาเจริญ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ
รายละเอียด


วัดคลองคล้า
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาหว้า อำเภอจะนะ
รายละเอียด


วัดควนนาหว้า
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาหว้า อำเภอจะนะ
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook