วัดใน จังหวัดพัทลุง | พระสังฆาธิการ
จังหวัด
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดพัทลุง


วัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง
รายละเอียด


วัดกงหราใหม่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกงหรา อำเภอกงหรา
รายละเอียด


วัดเขาวงก์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกงหรา อำเภอกงหรา
รายละเอียด


วัดไร่เหนือ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา
รายละเอียด


วัดคลองเฉลิม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา
รายละเอียด


วัดโหล๊ะจังกระ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา
รายละเอียด


วัดควนขี้แรด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา
รายละเอียด


วัดพังกิ่ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา
รายละเอียด


วัดสมหวัง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา
รายละเอียด


วัดราษฎร์นุกูล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน
รายละเอียด


วัดสุวรรณวิชัย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน
รายละเอียด


วัดท้ายวัง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน
รายละเอียด


วัดพิกุลทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน
รายละเอียด


วัดล้อ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน
รายละเอียด


วัดบ่อพระโสภณประชาสรรค์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน
รายละเอียด


วัดหรังแคบ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน
รายละเอียด


วัดทะเลน้อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน
รายละเอียด


วัดประดู่หอม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน
รายละเอียด


วัดโคกศักดิ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน
รายละเอียด


วัดพังดาน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน
รายละเอียด


วัดลานแซะ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน
รายละเอียด


วัดเกาะยาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน
รายละเอียด


วัดเขาโพรกเพลง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน
รายละเอียด


วัดโงกน้ำ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน
รายละเอียด


วัดควนปันตาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน
รายละเอียด


วัดปากสระ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน
รายละเอียด


วัดสุนทราวาส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน
รายละเอียด


วัดเวฬุวัน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน
รายละเอียด


วัดควนปริง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน
รายละเอียด


วัดทุ่งขึงหนัง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน
รายละเอียด


วัดป่าวิไลย์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน
รายละเอียด


วัดศรีธรรมาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน
รายละเอียด


วัดหนองโต๊ะปาน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน
รายละเอียด


วัดธรรมสถิต
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน
รายละเอียด


วัดธรรมสามัคคี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน
รายละเอียด


วัดสวนธรรมเจดีย์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน
รายละเอียด


วัดไทรงาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน
รายละเอียด


วัดควนพนางตุง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน
รายละเอียด


วัดดอนศาลา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน
รายละเอียด


วัดบ้านสวน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน
รายละเอียด


วัดประดู่เรียง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน
รายละเอียด


วัดภูเขาทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน
รายละเอียด


วัดมะกอกเหนือ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน
รายละเอียด


วัดเขาอ้อ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน
รายละเอียด


วัดควนแพรกหา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแพรกหา อำเภอควนขนุน
รายละเอียด


วัดหน้าถ้ำเขาพังอิฐ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแพรกหา อำเภอควนขนุน
รายละเอียด


วัดเขาป้าเจ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแพรกหา อำเภอควนขนุน
รายละเอียด


วัดทุ่งเตง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแหลมโตนด อำเภอควนขนุน
รายละเอียด


วัดแหลมโตนด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแหลมโตนด อำเภอควนขนุน
รายละเอียด


วัดป่าตอ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน
รายละเอียด


วัดโคกน้ำหัก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน
รายละเอียด


วัดโคกโดน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน
รายละเอียด


วัดพรุนายขาว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด
รายละเอียด


วัดตะโหมด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด
รายละเอียด


วัดโหล๊ะจันกระ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด
รายละเอียด


วัดปลักปอม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด
รายละเอียด


วัดหนองปด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด
รายละเอียด


วัดแม่ขรีประชาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด
รายละเอียด


วัดรัตนวราราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว
รายละเอียด


วัดสังฆวราราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook