วัดใน จังหวัดนราธิวาส | พระสังฆาธิการ
จังหวัด
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดนราธิวาส


วัดชลธาราสิงเห พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ
รายละเอียด


วัดเกษตรธิการาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนานาค อำเภอตากใบ
รายละเอียด


วัดบางขุนทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ
รายละเอียด


วัดบุณณาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ
รายละเอียด


วัดรัตนานุสรณ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ
รายละเอียด


วัดฉัททันต์สมาน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ
รายละเอียด


วัดใหม่นภาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ
รายละเอียด


วัดพระพุทธ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ
รายละเอียด


วัดสิทธิสารประดิษฐ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ
รายละเอียด


วัดโคกมะม่วง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ
รายละเอียด


วัดปิบผลิวัน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ
รายละเอียด


วัดโคกมะเฟือง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ
รายละเอียด


วัดเกษมประทีป
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ
รายละเอียด


วัดธารากร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ
รายละเอียด


วัดโฆษิต
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ
รายละเอียด


วัดคันธาริการาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ
รายละเอียด


วัดทรายขาว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ
รายละเอียด


วัดท่ามะปราง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ
รายละเอียด


วัดหิรัญวดี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ
รายละเอียด


วัดเกาะสวาด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ
รายละเอียด


วัดอุไรรัตนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ
รายละเอียด


วัดเชิงเขา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ
รายละเอียด


วัดราษฎร์วิริยาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ
รายละเอียด


วัดทุ่งคา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ
รายละเอียด


วัดชลธาราวาส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ
รายละเอียด


วัดชัยรัตนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ
รายละเอียด


วัดตันหยงมัส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ
รายละเอียด


วัดสังฆสิทธาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ
รายละเอียด


วัดตันติการาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ
รายละเอียด


วัดป่าไผ่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ
รายละเอียด


วัดทรายทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ
รายละเอียด


วัดราษฎร์สโมสร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ
รายละเอียด


วัดไพโรจน์ประชาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ
รายละเอียด


วัดสวนธรรม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ
รายละเอียด


วัดชนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ
รายละเอียด


วัดกาหลงคีรีธรรมาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร
รายละเอียด


วัดเวฬุวัน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร
รายละเอียด


วัดศรีสาคร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร
รายละเอียด


วัดไอร์เจี๊ยะมังคลาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร
รายละเอียด


วัดป่าชุมทอง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน
รายละเอียด


วัดพลับพลาวนาราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน
รายละเอียด


วัดโต๊ะโมะ
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน
รายละเอียด


วัดชลภูผาวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน
รายละเอียด


วัดลีนานนท์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน
รายละเอียด


วัดสุคิรินประชาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน
รายละเอียด


วัดสุวรรณบรรพต
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน
รายละเอียด


วัดปริมังคลาวาส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี
รายละเอียด


วัดโคกตา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี
รายละเอียด


วัดประชุมชลธารา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี
รายละเอียด


วัดประดิษฐ์บุปผา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี
รายละเอียด


วัดโบราณสถิตย์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี
รายละเอียด


วัดรัตนานุภาพ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี
รายละเอียด


วัดลอยประดิษฐ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี
รายละเอียด


วัดขวัญประชา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก
รายละเอียด


วัดชลเฉลิมเขต
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก
รายละเอียด


วัดทองดีประชาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก
รายละเอียด


วัดโก-ลกเทพวิมล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก
รายละเอียด


วัดเจาะไอร้อง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง
รายละเอียด


วัดปิเหล็ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง
รายละเอียด


วัดกำแพง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook