วัดใน จังหวัดระนอง | พระสังฆาธิการ
จังหวัด
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดระนอง


วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง
รายละเอียด


วัดคลองจั่น
สังกัด มหานิกาย
ตำบลจ.ป.ร. อำเภอกระบุรี
รายละเอียด


วัดน้ำขาว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลจ.ป.ร. อำเภอกระบุรี
รายละเอียด


วัดนิคมปากจั่น
สังกัด มหานิกาย
ตำบลจ.ป.ร. อำเภอกระบุรี
รายละเอียด


วัดเวฬุวัน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลจ.ป.ร. อำเภอกระบุรี
รายละเอียด


วัดจันทาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี
รายละเอียด


วัดป่าปลายคลอง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี
รายละเอียด


วัดตรอกปรือ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี
รายละเอียด


วัดสุวรรณคีรี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี
รายละเอียด


วัดทับหลี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี
รายละเอียด


วัดมัชฌิมเขต
สังกัด มหานิกาย
ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี
รายละเอียด


วัดลำเลียง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี
รายละเอียด


วัดธรรมาวุธาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์
รายละเอียด


วัดปทุมธาราราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์
รายละเอียด


วัดป่าตะเคียนงาม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์
รายละเอียด


วัดชนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์
รายละเอียด


วัดวังทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์
รายละเอียด


วัดป่าสะเดา
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์
รายละเอียด


วัดคงคารี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเชี่ยวเหลียง อำเภอกะเปอร์
รายละเอียด


วัดบางขุนแพ่ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น
รายละเอียด


วัดระวิมงคลธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น
รายละเอียด


วัดโพธิ์ทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางพระใต้ อำเภอละอุ่น
รายละเอียด


วัดช่องลม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น
รายละเอียด


วัดปุญญาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น
รายละเอียด


วัดประทุมสาคร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลละอุ่นเหนือ อำเภอละอุ่น
รายละเอียด


วัดโพธาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลละอุ่นใต้ อำเภอละอุ่น
รายละเอียด


วัดเวฬุวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลในวงเหนือ อำเภอละอุ่น
รายละเอียด


วัดสถิตย์ธรรมาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ
รายละเอียด


วัดควนไทรงาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ
รายละเอียด


วัดทรายแดงวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทรายแดง อำเภอเมืองระนอง
รายละเอียด


วัดวารีบรรพต
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง
รายละเอียด


วัดป่าชัยมงคล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง
รายละเอียด


วัดปากน้ำประชารังสฤษดิ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง
รายละเอียด


วัดนกงาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง
รายละเอียด


วัดราชกรูดล่าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง
รายละเอียด


วัดอัมพวันม่วงกลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง
รายละเอียด


วัดใหม่ราชกรูด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง
รายละเอียด


วัดบ้านหงาว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง
รายละเอียด


วัดตโปทาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง
รายละเอียด


วัดหาดส้มแป้น
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง
รายละเอียด


วัดเกาะพยาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมืองระนอง
รายละเอียด


วัดป่าเกาะช้าง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมืองระนอง
รายละเอียด


วัดอุปนันทาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook