วัดใน จังหวัดพังงา | พระสังฆาธิการ
จังหวัด
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดพังงา


วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา
รายละเอียด


วัดโฆสิตาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกะปง อำเภอกะปง
รายละเอียด


วัดปาโมกข์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่านา อำเภอกะปง
รายละเอียด


วัดอินทภูมิ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่านา อำเภอกะปง
รายละเอียด


วัดปากคลอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลรมณีย์ อำเภอกะปง
รายละเอียด


วัดรมณีย์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลรมณีย์ อำเภอกะปง
รายละเอียด


วัดนารายณิการาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเหล อำเภอกะปง
รายละเอียด


วัดนางย่อน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี
รายละเอียด


วัดบ้านเตรียม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี
รายละเอียด


วัดตำหนัง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี
รายละเอียด


วัดบางครั่ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี
รายละเอียด


วัดบางวัน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี
รายละเอียด


วัดป่าสวนงาม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี
รายละเอียด


วัดสวนวาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่นางขาว อำเภอคุระบุรี
รายละเอียด


วัดสามัคคีธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่นางขาว อำเภอคุระบุรี
รายละเอียด


วัดมาตุคุณาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง
รายละเอียด


วัดสุวรรณคูหา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง
รายละเอียด


วัดสันติวราราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง
รายละเอียด


วัดมณีศรีมหาธาตุ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง
รายละเอียด


วัดศรีรัตนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง
รายละเอียด


วัดเจริญรมณาวาส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง
รายละเอียด


วัดควนกะไหล
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง
รายละเอียด


วัดราษฎร์สโมสร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง
รายละเอียด


วัดลำธาร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง
รายละเอียด


วัดไตรรัตนากร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง
รายละเอียด


วัดดิตถาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าอยู่ อำเภอตะกั่วทุ่ง
รายละเอียด


วัดนากลาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง
รายละเอียด


วัดดอน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง
รายละเอียด


วัดไตรมารคสถิต
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง
รายละเอียด


วัดราษฎร์โยธี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง
รายละเอียด


วัดคมนียเขต
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า
รายละเอียด


วัดปากวีป
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า
รายละเอียด


วัดผดุงธรรมโพธิวาส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า
รายละเอียด


วัดพนัสนิคม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า
รายละเอียด


วัดคงคาภิมุข
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า
รายละเอียด


วัดบางมรา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า
รายละเอียด


วัดพระธาตุคีรีเขต
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า
รายละเอียด


วัดหน้าเมือง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า
รายละเอียด


วัดเสนานุชรังสรรค์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า
รายละเอียด


วัดควรนิยม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตำตัว อำเภอตะกั่วป่า
รายละเอียด


วัดสวนไผ่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า
รายละเอียด


วัดบางน้ำใส
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า
รายละเอียด


วัดบางมรวน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า
รายละเอียด


วัดราษฎร์นิรมิต
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า
รายละเอียด


วัดแหลมป้อม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า
รายละเอียด


วัดศรีนิคม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางไทร อำเภอตะกั่วป่า
รายละเอียด


วัดนิกรวราราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลย่านยาว อำเภอตะกั่วป่า
รายละเอียด


วัดโคกเคียน
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลโคกเคียน อำเภอตะกั่วป่า
รายละเอียด


วัดคีรีวงก์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลถ้ำทองหลาง อำเภอทับปุด
รายละเอียด


วัดนิโครธาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทับปุด อำเภอทับปุด
รายละเอียด


วัดพิทักษ์ธรรมาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทับปุด อำเภอทับปุด
รายละเอียด


วัดไสเสียด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด
รายละเอียด


วัดราษฎร์อุปถัมภ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางเหรียง อำเภอทับปุด
รายละเอียด


วัดนิโครธคุณากร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด
รายละเอียด


วัดศรัทธาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด
รายละเอียด


วัดอุทัยราษฎรบำรุง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด
รายละเอียด


วัดโคกสวย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด
รายละเอียด


วัดปัตติการาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง
รายละเอียด


วัดเหมืองประชาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง
รายละเอียด


วัดนิโรธรังสี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook