วัดใน จังหวัดตรัง | พระสังฆาธิการ
จังหวัด
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดตรัง


วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง
รายละเอียด


วัดตันตยาภิรม พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง
รายละเอียด


วัดตรังคภูมิพุทธาวาส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง
รายละเอียด


วัดคลองชีล้อม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคลองชีล้อม อำเภอกันตัง
รายละเอียด


วัดคลองชีล้อม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคลองชีล้อม อำเภอกันตัง
รายละเอียด


วัดคลองลุ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง
รายละเอียด


วัดไสแก้ว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง
รายละเอียด


วัดควนธานี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลควนธานี อำเภอกันตัง
รายละเอียด


วัดคีรีกาญจนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง
รายละเอียด


วัดควนตุ้งกู
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง
รายละเอียด


วัดทุ่งโคกหิน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง
รายละเอียด


วัดสีหราษฎร์ศรัทธา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางเป้า อำเภอกันตัง
รายละเอียด


วัดแว่นฟ้าธรรมาวาส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางเป้า อำเภอกันตัง
รายละเอียด


วัดย่านซื่อ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลย่านซื่อ อำเภอกันตัง
รายละเอียด


วัดวารีวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังวน อำเภอกันตัง
รายละเอียด


วัดโคกยาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกยาง อำเภอกันตัง
รายละเอียด


วัดช่องน้อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลช่อง อำเภอนาโยง
รายละเอียด


วัดช่องเปี่ยมราษฎร์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลช่อง อำเภอนาโยง
รายละเอียด


วัดควนสีนวล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง
รายละเอียด


วัดธรรมาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง
รายละเอียด


วัดยอทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง
รายละเอียด


วัดควนสวรรค์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง
รายละเอียด


วัดหัวเขา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง
รายละเอียด


วัดจอมไตร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง
รายละเอียด


วัดพระพุทธสิหิงค์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง
รายละเอียด


วัดรัตนาภิมุข
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง
รายละเอียด


วัดมงคลสถาน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลละมอ อำเภอนาโยง
รายละเอียด


วัดนางหลาด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง
รายละเอียด


วัดไทรทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง
รายละเอียด


วัดภูมิประสิทธิ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน
รายละเอียด


วัดท่าพญา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน
รายละเอียด


วัดทุ่งยาว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน
รายละเอียด


วัดป่าธรรมาวาส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน
รายละเอียด


วัดหนองหว้า
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน
รายละเอียด


วัดควนวิไล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน
รายละเอียด


วัดศรัทธาธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน
รายละเอียด


วัดศรัทธาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน
รายละเอียด


วัดธรรมนิมิต
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน
รายละเอียด


วัดหินคอกควาย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน
รายละเอียด


วัดป่าวังเจริญ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน
รายละเอียด


วัดป่าเจ้าพะเจริญธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน
รายละเอียด


วัดลำปลอกสันติวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน
รายละเอียด


วัดโคกมะขาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน
รายละเอียด


วัดทุ่งปาหนัน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน
รายละเอียด


วัดเขาติง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน
รายละเอียด


วัดบ้านหน้าลา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน
รายละเอียด


วัดควนอินทนินงาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว
รายละเอียด


วัดคลองลำเลียง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว
รายละเอียด


วัดชัยภูมิสถิตย์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว
รายละเอียด


วัดควนนิมิตศิลา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว
รายละเอียด


วัดลำพิกุล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว
รายละเอียด


วัดหนองชุมแสง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว
รายละเอียด


วัดหนองเป็ด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว
รายละเอียด


วัดนิกรรังสฤษฎ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว
รายละเอียด


วัดชลวาปีวิหาร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว
รายละเอียด


วัดประชาบำรุง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว
รายละเอียด


วัดโหละหาร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว
รายละเอียด


วัดพิกุลทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเกาะเปียะ อำเภอย่านตาขาว
รายละเอียด


วัดอัมพวัน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเกาะเปียะ อำเภอย่านตาขาว
รายละเอียด


วัดใหม่ไทรงาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเกาะเปียะ อำเภอย่านตาขาว
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook