วัดใน จังหวัดกระบี่ | พระสังฆาธิการ
จังหวัด
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดกระบี่


วัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่
รายละเอียด


วัดบางคราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคลองท่อมเหนือ อำเภอคลองท่อม
รายละเอียด


วัดคลองท่อม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม
รายละเอียด


วัดคลองพน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม
รายละเอียด


วัดคลองแรด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม
รายละเอียด


วัดป่าไตรสรณคมน์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม
รายละเอียด


วัดทรายขาว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม
รายละเอียด


วัดควนใหม่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพรุดินนา อำเภอคลองท่อม
รายละเอียด


วัดพรุดินนา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพรุดินนา อำเภอคลองท่อม
รายละเอียด


วัดเขาสามหน่วย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพรุดินนา อำเภอคลองท่อม
รายละเอียด


วัดพรุเตย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเพหลา อำเภอคลองท่อม
รายละเอียด


วัดเพหลา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเพหลา อำเภอคลองท่อม
รายละเอียด


วัดถ้ำวารีริน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคีรีวง อำเภอปลายพระยา
รายละเอียด


วัดสหกรณ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคีรีวง อำเภอปลายพระยา
รายละเอียด


วัดโคกแซะ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคีรีวง อำเภอปลายพระยา
รายละเอียด


วัดถ้ำปราสาทนาฬาคิริง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา
รายละเอียด


วัดถ้ำสายชล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา
รายละเอียด


วัดนทีมุขาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา
รายละเอียด


วัดบางเงิน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา
รายละเอียด


วัดบางเหียน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา
รายละเอียด


วัดบ้านนา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา
รายละเอียด


วัดเขาต่อ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา
รายละเอียด


วัดช่องแบก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเขาเขน อำเภอปลายพระยา
รายละเอียด


วัดนิคมราษฎร์พัฒนา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเขาเขน อำเภอปลายพระยา
รายละเอียด


วัดบ้านตัวอย่าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเขาเขน อำเภอปลายพระยา
รายละเอียด


วัดบ้านทะเลหอย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเขาเขน อำเภอปลายพระยา
รายละเอียด


วัดเขาหัวสิงห์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเขาเขน อำเภอปลายพระยา
รายละเอียด


วัดเจริญทรวงค์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ
รายละเอียด


วัดลำทับ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลลำทับ อำเภอลำทับ
รายละเอียด


วัดนิคมวราราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคลองยา อำเภออ่าวลึก
รายละเอียด


วัดเจริญราษฎร์ศรัทธา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคลองยา อำเภออ่าวลึก
รายละเอียด


วัดนาเหนือ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก
รายละเอียด


วัดมหาธาตุวชิรมงคล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก
รายละเอียด


วัดอ่าวลึกเหนือ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอ่าวลึกเหนือ อำเภออ่าวลึก
รายละเอียด


วัดถ้ำทิพย์ปรีดาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก
รายละเอียด


วัดราษฎร์รังสรรค์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก
รายละเอียด


วัดชมพูศรีรัตนบรรพต
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก
รายละเอียด


วัดเขาล่อม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเขาใหญ่ อำเภออ่าวลึก
รายละเอียด


วัดไพรสณฑ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเขาใหญ่ อำเภออ่าวลึก
รายละเอียด


วัดป่าศิลาสวัสดิ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก
รายละเอียด


วัดสถิตโพธาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก
รายละเอียด


วัดมหาธาตุแหลมสัก
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก
รายละเอียด


วัดเกาะลันตา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา
รายละเอียด


วัดทุ่งปรือ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพรุเตียว อำเภอเขาพนม
รายละเอียด


วัดพรุเตียว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพรุเตียว อำเภอเขาพนม
รายละเอียด


วัดควนไทรทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม
รายละเอียด


วัดมะม่วงเอน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม
รายละเอียด


วัดโพธิ์แก้วประสิทธิ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม
รายละเอียด


วัดคงคาสุทธาวาส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม
รายละเอียด


วัดถ้ำโกบ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม
รายละเอียด


วัดเขาดิน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม
รายละเอียด


วัดภูมิบรรพต
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม
รายละเอียด


วัดเฉลิมพนมเขต
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม
รายละเอียด


วัดบ้านน้ำขาว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม
รายละเอียด


วัดเขาพนม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม
รายละเอียด


วัดเทพพนม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม
รายละเอียด


วัดโพธิ์เลื่อน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม
รายละเอียด


วัดโพธิ์พัฒนา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกหาร อำเภอเขาพนม
รายละเอียด


วัดกระบี่น้อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่
รายละเอียด


วัดถ้ำเสือ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook