วัดใน จังหวัดชุมพร | พระสังฆาธิการ
จังหวัด
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดชุมพร


วัดราชบุรณะ พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน
รายละเอียด


วัดขันเงิน พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน
รายละเอียด


วัดชุมพรรังสรรค์ พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร
รายละเอียด


วัดน้ำฉา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลครน อำเภอสวี
รายละเอียด


วัดบ่ออิฐ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว
รายละเอียด


วัดบางคอย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่ายาง อำเภอเมืองชุมพร
รายละเอียด


วัดบางหลง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่ายาง อำเภอเมืองชุมพร
รายละเอียด


วัดปทุมภาวนา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าหิน อำเภอสวี
รายละเอียด


วัดนิคมประชาสรรค์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ
รายละเอียด


วัดนาหอยโข่ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ
รายละเอียด


วัดในเหมือง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน
รายละเอียด


วัดน้ำลอด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน
รายละเอียด


วัดบรรพตวิสัย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน
รายละเอียด


วัดบางลึก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร
รายละเอียด


วัดบ้านไร่ล่าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปากแพรก อำเภอสวี
รายละเอียด


วัดน้ำผุด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังใหม่ อำเภอเมืองชุมพร
รายละเอียด


วัดเนินทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ
รายละเอียด


วัดประชานิคม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคุริง อำเภอท่าแซะ
รายละเอียด


วัดคุริง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ
รายละเอียด


วัดทรัพย์อนันต์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ
รายละเอียด


วัดประชาอุทิศ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ
รายละเอียด


วัดอ่างทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ
รายละเอียด


วัดภูพางพัฒนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ
รายละเอียด


วัดเทพประดิษฐาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ
รายละเอียด


วัดเทพเจริญ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ
รายละเอียด


วัดนาสร้าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ
รายละเอียด


วัดยางฆ้อ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ
รายละเอียด


วัดศรีสุเทพ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ
รายละเอียด


วัดแหลมยาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ
รายละเอียด


วัดควนมณี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ
รายละเอียด


วัดปากแพรก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ
รายละเอียด


วัดวังครก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ
รายละเอียด


วัดหอระฆัง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ
รายละเอียด


วัดเขาแก้ว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ
รายละเอียด


วัดลุ่ม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ
รายละเอียด


วัดแก้วอินทยาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ
รายละเอียด


วัดถ้ำพรุตะเคียน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ
รายละเอียด


วัดพ่อตาหินช้าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ
รายละเอียด


วัดสวนมณีทรัพย์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ
รายละเอียด


วัดหงษ์ปิยาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ
รายละเอียด


วัดไทถาวร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ
รายละเอียด


วัดแก้วประสิทธิ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหินแก้ว อำเภอท่าแซะ
รายละเอียด


วัดมุจลินทาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก
รายละเอียด


วัดแก้วเทพคีรีวงกรด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก
รายละเอียด


วัดผุสดีภูผาราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก
รายละเอียด


วัดควนตะโก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก
รายละเอียด


วัดท่าสุธาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก
รายละเอียด


วัดเทพนิมิต
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก
รายละเอียด


วัดท่าทอง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก
รายละเอียด


วัดทุ่งโพธิ์ทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก
รายละเอียด


วัดถ้ำเขาปีป
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก
รายละเอียด


วัดธรรมถาวร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก
รายละเอียด


วัดชลธีพฤกษาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก
รายละเอียด


วัดทองตุ่มน้อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก
รายละเอียด


วัดถ้ำเขาพลู
สังกัด มหานิกาย
ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว
รายละเอียด


วัดสามัคคีธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว
รายละเอียด


วัดเอราวัณนันทิยาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว
รายละเอียด


วัดดอนยาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว
รายละเอียด


วัดมาบอำมฤต
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว
รายละเอียด


วัดดอนแตง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook